Zakládající členové

 

Ing. David Hubal, daňový poradce

David Hubal se specializuje zastoupení klientů ve sporech daňových subjektů s Finanční správou ČR a to jak před správními orgány, tak v řízeních před správními soudy. Tématům konfliktů daňových subjektů se státní správou se věnuje i v přednáškové činnosti a v příspěvcích na odborných konferencích.

David Hubal zástává v Unii funkci člena Rady 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, advokátJUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, advokát
 
Ondřej Lichnovský se ve své advokátní praxi zaměřuje výhradně na řešení daňových sporů. Mimo to se v tomto oboru věnuje bohaté publikační a přednáškové činnosti. Je spoluautorem šedého komentáře k daňovému řádu vydaného v nakladatelství C. H. BECK.

Ondřej Lichnovský zástává v Unii funkci předsedy Rady 

 

 


JUDr. Ing. Tomáš Matoušek, advokátJUDr. Ing. Tomáš Matoušek, advokát
 
Tomáš Matoušek se v praxi zabývá mimo jiné zastupováním ve věcech daní, vč. soudních řízení o přezkum daňových rozhodnutí a soudních řízení z toho odvozených (způsobená majetková a nemajetková újma). Vedle toho se věnuje i agendě především obchodního a insolvenčního práva.

Tomáš Matoušek zástává v Unii funkci člena Rady 

 

 

 

JUDr. Ondřej Moravec, advokátJUDr. Ondřej Moravec, advokát

Ondřej Moravec zastupuje klienty v daňových řízeních a v soudních sporech s orgány finanční správy. Externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se problematikou ústavních základů daňového práva. 

Ondřej Moravec zástává v Unii funkci člena Rady 

 

 

 


Ing. Jan Rambousek, LLM, daňový poradceIng. Jan Rambousek, LLM, daňový poradce
 
Jan Rambousek se ve své praxi zaměřuje na aplikaci evropského práva v oblasti DPH. Svoje služby poskytuje především daňovým poradcům, kteří se na dané oblasti nespecializují a následně potom klienty zastupuje před správci daně a před správními soudy. Je autorem několika knih o DPH a správě daní a poplatků, a na toto téma pravidelně publikuje v odborných časopisech. Ve shodné oblasti se zabývá i přednáškovou činností.

Jan Rambousek zástává v Unii funkci člena Rady