První pomoc proti berňáku

14.9.2017 Ekonom str.12 Téma čísla - Daňová šikana Článek pojednává o případech firem, které tvrdě zasáhly zajišťovací příkazy finanční správy. Ondřej Lichnovský se zde vyjadřuje k případu firmy Kovář plus.