Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o EET

15.12.2017 Zprávy ČT24 Zpráva o rozhodnutí Ústavního soudu podat návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb.Svůj názor na EET přidává Jan Rambousek, který říká, že v současné době je udělaný rozbor přínosu EET, kdy v oblastech, které nejsou zatíženy EET, zrostly procentuálně tržby mnohem více než v těch oblastech, kde to EET zatíženo je. Reaguje tím na slova Martina Janečka, generálního ředitele Finanční správy, který uvedl, že EET přináší 4,1 miliardy Kč a tím nejen naplní letošní plán, který si ten projekt předsevzal, ale dokonce ho překročí. Jan Rambousek dodává, že tedy jde o řadu nepřesných čísel.