Tisková zpráva: Varování před plošným mýcením malých a středních podnikatelů

Praha, 28. 2. 2018 – Unie daňových poplatníků ČR varuje před dalšími kroky namířenými proti malým a středním podnikatelům. V posledních letech jsme svědky přijímání mnoha opatření, která ve svém důsledku dusí malé a střední podnikatele. Stále narůstající byrokratická a administrativní náročnost podnikání nás dostala do stavu, kdy podnikání je zde již jen pro velké. „Dnešní živnostníci zpravidla ani netuší, kolik všemožných povinností spojených až příliš často s drakonickými sankcemi při své činnosti porušují. Jsme ve stavu, kdy podnikat zcela v souladu se zákony této země je pro malého a středního podnikatele nemožné, jen si to odmítáme přiznat“, říká Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků. Ten přitom odkazuje také na slova Josefa Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu: „Regulace je příliš mnoho a je jí příliš především v oblasti veřejného práva. Všemožných zákazů, příkazů, povinností a sankcí je prostě moc.“[1]

Že je množství povinností skutečně neúnosné, dokládá výčet několika povinností podnikatelů, které nejtíživěji dopadají právě na malé a střední podnikatele: elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, správa odvodů z mezd zaměstnanců, agenda spojená s exekucemi a insolvencemi zaměstnanců, požadavky Českého statistického úřadu, jakož i plošné nucení k elektronizaci. Přitom drtivá většina povinností není ve své podstatě ničím jiným, než přenášením povinností státu na podnikatele, nezřídka za účelem jejich snazší kontroly.

Zavádění dalších a dalších překážek odrazujících malé a střední podnikatele od podnikání se přitom může velice vymstít, zejména ocitne-li se ekonomika v těžkých časech. Jak nedávno v rámci ústavního přezkumu zákona o elektronické evidenci tržeb uvedlo 5 soudců Ústavního soudu: „lidem s obratem (což není totéž co zisk) např. v jednotkách milionů korun ročně, by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak marginální). Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita“. Bude-li však stát pokračovat v nastalém trendu, pak tímto dle ústavních soudců malé a střední podnikatele „vyžene z podnikání, případně je nažene do "šedé ekonomiky", což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu.“

Vláda a Poslanecká sněmovna by se proto měla velice zamyslet nad dalšími kroky, a to zejména v daňové oblasti, kde mohou živnostníci od roku 2019 očekávat další ránu. Ta tentokráte spočívá ve formě snížení stropu výdajových paušálů na polovinu. Unie daňových poplatníků ČR proto vítá poslaneckou iniciativu, která se snaží zastropování vrátit na úroveň roku 2018. Bohužel s touto iniciativou vyjádřila vláda dne 27. 2. 2018 nesouhlas. Připomínajíc slova ústavních soudců Unie daňových poplatníků ČR apeluje na zákonodárce, aby nedbal názoru vlády. Obzvláště, když dle názoru Ministerstva financí jsou náklady na veřejné rozpočty s tímto spojené vyčísleny na pouhých 1,2 mld. korun. Je-li toto cena za větší stabilitu v těžkých časech, pak se jedná o jedno z nejefektivnějších protikrizových opatření.