10 bodů Aleny Schillerové

18.1:2018 Ekonom David Hubal komentuje přípravu nového zákona o daních z příjmů, který podle něj přinese poplatníkům ještě více výkladové nejistoty, než mají kvůli složitosti právního řádu nyní.David Hubal se dále vyjadřuje k elektronizaci daňových přiznání a namítá, že elektronizací se uvaluje na plátce obrovské množství nových povinností a skutečným důvodem není ulehčit život podnikatelům, ale získat absolutní informační kontrolu na obyvatelstvem a zjednodušit práci berním úředníkům.