Místo připomínek jen korektura. Havlíček kárá finance za češtinu, daňový řád neřeší

1.7.2019    echoprime.cz Nečekaně stručně se vypořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka (za ANO) s připomínkováním novely daňového řádu. Novela, kterou připravilo ministerstvo financí, přináší zásadní změny. Ruší toleranční dobu pro nezaplacení daně a přináší reformu sankčního systému. Když ji v červnu připomínkoval Havlíčkův resort, neuplatnil žádnou zásadní připomínku a ve třech odstavcích pouze kritizoval jazykovou úroveň důvodové zprávy.  David Hubal se stručnosti připomínek ministerstva průmyslu k zásadní novele daňového řádu diví. Více zde.