Okolky při registracích k DPH

Hospodářské noviny uveřejnily dne 8. 2. 2016 komentář Jakuba Horáka pojednávající o tom, jakými strastmi musel projít při registraci k DPH. Komentář tak poukazuje na aktuální nešvar finanční správy, která v rámci registrace požaduje absolutní svléknutí do naha každého žadatele. Nutno říci, že za takovýto postup si finanční správa zasluhuje hned dvojí pokárání. Jednak za to, že překračuje hranice stejně tak, jako je kdysi překračovalo Lotyšsko, což se neobešlo bez dohry (ostudy) u Soudního dvora EU. Druhé pokárání má pak finanční správa za to, že nedokáže vysvětlit, proč je tak drastické opatřené nutné. Jedná se však o dlouhodobé informační selhání finanční správy, která je u všeho, co souvisí s podvody na DPH, skoupá na slovo. Jediná informace je tak z úst ministra, a to ve stylu, „to sú ty karusely“.