Podezřelý nákup testovacích sad pro žáky škol

Dvojí metr na stát a daňové poplatníky, aneb nouzový stav začíná dávat smysl

Závažná zjištění o výběru metody testování, okruhu oslovených dodavatelů, nastavených podmínek a vybraného dodavatele vzbuzují velké pochyby o tom, zda vláda a jí podřízená úřednická garnitura hájí zájmy občanů, nebo zda bezostyšně sleduje vlastní hmotný prospěch.

Je velmi zarážející, že vítěz tendru vykazuje vlastnosti, které jsou státem v daňovém řízení hodnoceny jako vlastnosti indikující podvodný subjekt.  V daňovém řízení by obchod s takovou korporací bez povšimnutí neprošel, neboť by daňový poplatník čelil vyšetřování pro podezření z účasti na daňovém podvodu.  Přesto vítězem tendru se stala korporace TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. s těmito vlastnostmi:

1) absence povinného zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku (viz justice.cz)

2) sídlo v tzv. office house (Aviatická 1092/8, Praha)

3) absence oborové zkušenosti (žádné dodávky zdravotnického materiálu státu dle registru smluv)

4) nedohledatelná vlastnická struktura a vlastníci mateřské společnosti podezřelí z praní špinavých peněz - (blíže viz denikn.cz a aktualne.cz)

5) nepřiměřeně nízká kapitálová vybavenost (základní kapitál 1.000 Kč)

6) cena vyšší, než cena dosažitelná v jiných obchodních vztazích

Zajímavé je, že zakázka kvůli potenciálním obrovským právním rizikům kvůli požadavku na výjimku pro samoodběry některé racionální dodavatele odradila. (blíže viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sporny-tendr-testy-skolam-doda-firma-ktera-nesplnila-podminky-souteze-143242) Tendr se tak hodí spíše pro "prázdné schránky", které v případě průšvihu (např. poškození zdraví při samoodběru) se základním kapitálem 1.000 Kč (TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. - vítěz tendru) s klidným srdcem zkrachují.

Ministr vnitra Hamáček pro denikn.cz uvedl, že dodavatel "[n]ení podle dostupných informací bezpečnostním nebo reputačním rizikem.". Takový výrok se ve světle shora uvedených fakt jeví jako políček do tváře daňových poplatníků. Tvrzení ministra Hamáčka dne 21/2/2021 v pořadu Otázky Václava Moravce, že TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. státu běžně dodává, ačkoli v Registru smluv není o tom jediný záznam, je buď explicitní lží, nebo veřejným doznáním k nezákonnému zastírání dalších obchodů s podezřelým subjektem.

Vehementní obhajoba nouzového stavu panem Hamáčkem a vládou tak začíná dávat hlubší smysl.

David Hubal

člen Rady Unie daňových poplatníků ČR