Tisková zpráva č. 1: Kontrolní hlášení nelze podat v souladu s českými právními předpisy

 

Kontrolní hlášení, které od tohoto roku musejí odevzdávat všichni plátci DPH, nelze podle Unie daňových poplatníků podat v souladu s českými právními předpisy. Zapsaný spolek upozorňuje na to, že Ministerstvo financí nesprávně vychází z předpokladu, že kontrolní hlášení je nutno podat pouze přes webové rozhraní či datovou schránku.

Zákon o DPH pro tento účel požaduje, aby k podání došlo skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Podle obecné české právní úpravy, kterou má na starosti Ministerstvo vnitra, je ale elektronickou adresou podatelny již od prvopočátku zásadně e-mail. Tento způsob komunikace však již finanční správa opustila před mnoha lety. Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je tak legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi.

„Elektronická komunikace se všemi úřady je v českém právním řádu obecně upravena zákonem o archívnictví a spisové službě, přesněji navazující vyhláškou Ministerstva vnitra číslo 259/2012 Sb. V ní je jasně uvedeno, že za adresu elektronické podatelny se považuje adresa elektronické pošty, tedy e-mailová adresa,“ vysvětluje předseda Unie daňových poplatníků Ondřej Lichnovský. „To, že Ministerstvo financí při přípravě novely zákona o DPH nesprávně považovalo za adresu elektronické podatelny webové rozhraní na webu www.daneelektronicky.cz nebo datovou schránku, jen ukazuje, jak nekvalitně byla tato novela připravena,“ dodává.

Podle Unie daňových poplatníků je tedy novelizace zákona o DPH, která zavádí kontrolní hlášení, v praxi nerealizovatelná – jednoduše proto, že finanční úřady e-mailová podání dnes již nepřijímají. Ukazuje se tak chaotičnost českého právního řádu a skutečnost, že v tomto státě jedna ruka (Ministerstvo financí) neví, co dělá druhá (Ministerstvo vnitra). Je s podivem, že na tak zásadní závadu v legislativním procesu musí Ministerstvo financí upozornit nezávislý spolek.

Blíže k problematice kontrolních hlášení viz Vyjádření Unie k problematice kontrolních hlášení.