Nulová informovanost o podvodech prokázána

Hospodářské noviny zveřejnily dne 9. 2. 2016 výsledky průzkumu KPMG. Ten byl proveden mezi jejími klienty a poskytl naprosto šokující údaje. 4 z 5 klientů KPMG si myslí, že se jich podvody na DPH netýkají. Jen 15% klientů KPMG ví, jak podvodnou společnost poznat. Využít takovouto neinformovanost k páchání podvodů ze strany podvodníků je pak velice snadné. Přitom podvody na DPH se dnes již páchají napříč celým hospodářstvím, tudíž si nikdo nemůže být před nimi jistý. Výsledky průzkumu tak ukazují na dosavadní selhávání Ministerstva financí v komunikaci s podnikateli. Nelze se pak divit, že podvody na DPH jsou proto tak časté.