Překvapivost kontrolního hlášení pro plátce

Server podnikatel.cz podrobil dne 9. 2. 2016 kritice tvrzení Ministerstva financí o tom, že plátci DPH měli dostatečný čas na přípravu na kontrolní hlášení. Zcela správně bylo poukázáno na fakt, že byť ke schválení zákona došlo již na konci roku 2014, tak po značnou část roku 2015 nebylo jasno, co vše a jakým způsobem bude nutno reportovat. V tomto ohledu se tak ztotožňuje s tvrzením, že plátci dostatek času na přípravu na kontrolní hlášení neměli.