Likvidační zajišťovací příkazy na TV Prima

Televize Prima odvysílala dne 9. 2. 2016 reportáž o tom, jak lze prostřednictvím zajišťovacího příkazu zlikvidovat firmu s dlouholetou historií během jednoho dne. Aniž známe podrobnosti z této firmy, tak jsou nám známy podrobnosti z firem, kde taková akce proběhla úplně stejným způsobem. Dá se říci, že stát se rozhodl vykácet les, protože se v něm nacházejí nemocné stromy. Protože by však identifikace nemocných stromů byla náročná, tak vykácí celý les a následně u padlých stromů zkoumá, které jsou nemocné a které zdravé. Stejně jako už odříznutý strom nikdy nebude žít, tak stejně je definitivně zlikvidován plátce postižený zajišťovacím příkazem.