Tisková zpráva č. 2: Problematické schválení EET přináší daňovým poplatníkům právní nejistotu kolem budoucnosti daní

Návrh zákona, kterým má být zavedena elektronická evidence tržeb, schválila včera Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Stalo se tak poté, co bylo v přímém televizním přenosu porušeno hned několik pravidel legislativního procesu.  Opoziční poslanci proti tomuto postupu vládní většiny ostře protestují, když poukazují na to, že některým z opozičních poslanců bylo znemožněno vystoupit a vykonávat tak řádně jejich mandát vzešlý z demokratických voleb. Opozice proto avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.

Již sám o sobě tak kontroverzní legislativní počin, jakým zavedení elektronické evidence tržeb bezpochyby je, tak pro daňové subjekty přináší další dávku právní nejistoty. Dnes totiž nikdo nemůže zodpovědně říci, zda tento právní předpis nebude zrušen Ústavním soudem z důvodů porušení pravidel parlamentní procedury, a to bez ohledu na věcnou stránku přijaté normy.

Vzniklá nejistota zatěžuje všechny, nikoli jen podnikatele a živnostníky, na které povinnosti plynoucí z elektronické evidence tržeb dopadnou přímo. Jsou to totiž i státní orgány, které se musejí na zavedení EET připravit. Daňoví poplatníci i část státní správy se po přijetí zákona nutně dostanou do v těžko řešitelné situace, kdy na jedné straně budou muset vynaložit své prostředky, čas a energii na to, aby byli schopni naplnit literu přijatého zákona, na druhé straně ani po definitivním přijetí zákona nebude vůbec jasné, zda přijatý zákon nebude Ústavním soudem zrušen. Do již tak složitého a nejednoznačného daňového systému tak včera přibyl další prvek komplikující plátcům odvod daní.