Tisková zpráva č. 3: Upozornění k problematice ztížených registrací k DPH

Unie daňových poplatníků upozorňuje:

plátci DPH ze zákona musejí daň platit bez ohledu na proces registrace,

nově registrované firmy nemusejí být bezpečnými obchodními partnery

V posledních dnech se v českých médiích objevuje celá řada materiálů kritizujících přístup Finanční správy České republiky k daňovým subjektům, které se nově registrují k platbě DPH. Kontroly nově registrovaných plátců, které podle některých podnikatelů hraničí se šikanou, mají zabránit mnohamiliardovým podvodům páchaným pomocí fiktivních firem.

V souvislosti s tím upozorňujeme plátce DPH na dvě významné skutečnosti:

  • Noví plátci, jimž povinnost platit DPH vznikla ze zákona, jsou povinni platit daň z přidané hodnoty (a nově také odevzdávat kontrolní hlášení k DPH) od okamžiku vzniku zákonné povinnosti, bez ohledu na běžící proces registrace k platbě DPH. Představa, že budou DPH platit až od okamžiku, kdy je zaregistruje správce daně, je mylná!
  • Bylo by nebezpečné podlehnout představě, že „agresivním“ způsobem nově prověření plátci nemohou páchat podvody s DPH. Tento typ daňových podvodů se dnes vyznačuje vysokou mírou sofistikovanosti a firmy, které se registrují k platbě DPH za účelem páchání podvodu, mají dnes obvykle připraveno velmi věrohodné krytí.

Doporučujeme proto pečlivě prověřovat své obchodní partnery bez ohledu na to, kdy a jakým způsobem se k placení DPH registrovali a pořizovat o tom věrohodné záznamy pro případ daňové kontroly. Předejdete tak situaci, kdy budete Finanční správou z titulu ručení donuceni platit DPH za v rámci registrace sice podrobně prověřeného, ve skutečnosti ale podvodného obchodního partnera.