Prostějovské ohýbání zákonů

Dne 9. 3. 2016 informoval idnes.cz o tom, že prostějovské podzákonné právní předpisy jsou v rozporu s petičním zákonem. Na nesoulad upozornil teprve 15 letý občan města Prostějov, Jakub Čech. Případ ukazuje na dlouhodobý nešvar všech orgánů veřejné moci. Tím je stále častější ohýbání či dokonce nerespektování zákonů. Naneštěstí zde chybí kontrola ze strany občanů. Ti složitým právním předpisům již dávno přestali rozumět, kdy slepě důvěřují tvrzením orgánů veřejné moci o tom, co říká zákon. To vede k tomu, že v této zemi právní předpisy přestávají platit, načež jsou nahrazovány nekritickým tvrzením elit o tom, co snad zákon říká. Tento stav přitom přímo vybízí k tomu, aby byl zneužit k ohýbání zákonů či dokonce k popírání jejich vlastního smyslu. Lidé typu Jakuba Čecha jsou tak poslední pojistkou proti zvůli orgánů veřejné moci, za což jim patří velký dík. Bohužel, takovýchto lidí je dnes poskrovnu, a stále ubývají.