Karuselová schizofrenie

Jak 9. 3. 2016 informují Hospodářské noviny, stát se snaží zrychlit a zlevnit proces založení společnosti, aby se podpořilo podnikání. Finanční správa se však vydala opačným směrem, když podnikání komplikuje všemožnými způsoby s odůvodněním, že tím bojuje proti podvodům na DPH. Příkladmo registrace k DPH jsou neúměrně a často i nezákonně protahovány. Přitom z hlediska konkurence, podnikat bez registrace k DPH dnes již v mnoha oborech v podstatě nelze. Pokud však sama finanční správa přiznává, že poctivých podnikatelů je drtivá většina, pak lze pro její postupy nalézt opodstatnění jen stěží. Finanční správa má dostatek způsobů, jak s podvody bojovat adresně. Proto opatření, která dopadají zejména na poctivé, a která podvodníci stejně obejdou, nelze tolerovat. Jejich jediným důsledkem je totiž ztěžování podnikání pro ty poctivé, což jde přímo proti vládním opatřením majícím naopak za cíl podnikání podporovat.