Tisková zpráva č. 5: Represe nefunguje, odchody do daňových rájů vyřeší jen nižší a jednodušší daně

V souvislosti se skandálem, který vyvolala data odcizená panamské poradenské společnosti Mossack Fonseca, se po celém světě debatuje o roli firem zakládaných v daňových rájích, o etičnosti či dokonce legálnosti tohoto způsobu podnikání a také obecně o férovosti daňových systémů. V České republice jsme ale zatím bohužel neslyšeli realistické návrhy, které by současnou situaci byly schopny vyřešit.

Podle odhadu analytického centra Glopolis přichází v důsledku odlivu peněz do daňových rájů Česká republika ročně o daňové inkaso ve výši 57 miliard korun. Podle údajů Finanční správy doměřily loni české úřady loni při kontrolách zaměřených na daňové ráje daň z příjmu ve výši 50 milionů korun, tedy méně než tisícinu zmíněného odhadu.

Represivní přístup je tedy zjevně neefektivní. Za jediný způsob, jak za této situace zamezit odlivu peněz z České republiky a tyto peníze řádně zdanit, považuje Unie daňových poplatníků pragmatický přístup a kroky, které budou řešit příčiny současného stavu, nikoliv jeho symptomy:

  • Snížení daňové zátěže, především daně z příjmu právnických osob by znamenalo, že úsilí a náklady vynaložené na zakládání zahraničních firem a veškerou agendu kolem převodů finančních prostředků do zahraničí by pro mnoho firem přestaly být efektivní. S ohledem na to, že míra zdanění firem je dle našeho názoru v současnosti vyšší, nežli daňově optimální, by to v důsledku pravděpodobně znamenalo vyšší výběr daně. V této souvislosti pak ještě připomeňme, že v České republice tvoří inkaso daně z příjmu právnických osob méně než pětinu inkasa daní.
  • Daňová amnestie (tedy odpuštění daňového penále a zdanění minulých příjmů převedených z daňových rájů zpět do České republiky novou daňovou sazbou) by přinesla aktuální příjem do rozpočtu navíc.
  •  Zjednodušení daňového systému by pak přestalo odrazovat od danění v České republice ty společnosti, které se oprávněně obávají, že v nejasném, nejednoznačném a spletitém českém daňovém prostředí to znamená riziko budoucích daňových sporů, pokut, penále, či dokonce blokace účtů s potenciálně ničivým dopadem na podnikání.

Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se zasadily o to, aby současná diskuse vyústila do konkrétních opatření směrujících výše naznačeným směrem.