Tisková zpráva č. 6: Předseda Unie daňových poplatníků neodevzdá 25. dubna kontrolní hlášení v požadovaném rozsahu

Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců kontrolním hlášením je protizákonné

25. dubna 2016 budou kontrolní hlášení poprvé odevzdávat daňové subjekty, které daň z přidané hodnoty platí čtvrtletně, což jsou typicky osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti Unie daňových poplatníků znovu upozorňuje všechny advokáty a daňové poradce (kteří typicky platí DPH čtyřikrát ročně) na skutečnost, že mlčenlivost advokátů a daňových poradců o informacích souvisejících s jejich klienty je nedílnou součástí práva na právní pomoc a jako taková je chráněna článkem 37 Listiny základních práv a svobod. Obsahem kontrolního hlášení jsou přitom informace o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty (je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH). Toto je s povinností mlčenlivosti neslučitelné.

„V rámci kontrolního hlášení označím poskytnutí služeb jen těm svým klientům, od kterých pro tento účel disponuji výslovným souhlasem, přičemž stejný postup bych doporučil všem advokátům a daňovým poradcům,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Ve zbylém rozsahu pak kontrolní hlášení nepodám z toho důvodu, že povinnost takto učinit dostatečně určitě nestanovuje zákon, avšak ve výsledku nějaký programátor vytvořením kolonek ve formuláři. To však považuji v právním státě za nepřípustné. Zbývá jen dodat, že své kontrolní hlášení podám e-mailem, jelikož je to jediný způsob, který zákon umožňuje.“

Z čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že povinnosti lze ukládat jen na základě zákona. Informace, které jsou plátci povinni v kontrolním hlášení uvádět, však z žádného zákona nevyplývají. Tato nezákonnost je pak nejpatrnější při porovnání s evropskými předpisy o DPH, které velice podrobně upravují informace, které je povinností plátců o sobě a svém podnikání poskytovat.