Konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových

Dne 25. května 2016 pořádá Unie daňových poplatníků ČR v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity konferenci na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových. 

Vystoupí zde soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO. 

Své příspěvky dále přednesou členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D.