Tisková zpráva č. 7: Informace o uspořádání konference Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových

Ve středu 25. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila odborná konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, na jejíž organizaci se vedle Právnické fakulty MU v Brně podílela i Unie daňových poplatníků.

Vystoupila zde řada zajímavých řečníků, kteří představili svůj pohled na současnou právní praxi, se kterou se dnes daňoví poradci a advokáti setkávají.  Se svými příspěvky vystoupili  soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva      a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO.

Své příspěvky zde přednesli i členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Konference byla první podobnou příležitostí pro výměnu pohledů a zkušeností, kterou Unie daňových poplatníků ČR zorganizovala.

Jednou z důležitých součástí naší činnosti je podpora výměny názorů mezi všemi profesionály, kteří se v oblasti daňového práva pohybují. Jsem rád, že jsme se mohli podílet na organizaci akce, na kterou přijaly pozvání tak významné osobnosti. Vzhledem k příznivým ohlasům, které jsme ve svém okolí zaznamenali, mohu již nyní slíbit, že to z naší strany rozhodně nebyla poslední iniciativa tohoto druhu,“ komentoval brněnské setkání JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR.

Na přiložené fotografii:

Mezi přednášejícími byl i člen vedení Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ondřej Moravec Ph.D.