Tisková zpráva č. 9: Pokuty uložené za neelektronická podání jsou nezákonné, doporučujeme se bránit

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje všechny podnikatele a firmy, kterým byla v minulých týdnech vyměřena pokuta za to, že podání učinili jinak, než datovou  schránkou či skrze web www.daneelektronicky.cz, na několik závažných skutečností.

Daňový řád společně se zákonem o DPH již několik let v mnoha případech ukládají podnikatelům povinnost komunikovat s Finanční správou výhradně elektronicky. Pro tento účel si podnikatelé mohou vybrat toliko mezi datovou schránkou či formuláři EPO (Elektronické podání pro daňovou správu). Finanční správy však zcela ignoruje možnost podání e-mailem s elektronickým podpisem. Tento způsob komunikace přitom Finanční správě přikazuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., dle které tato musí komunikovat skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Za tuto přitom vyhláška výslovně označuje adresu elektronické pošty, tedy e-mailovou adresu.

Až doposud se jednalo „pouze“ o legislativní zmetek, který podnikatelům znepříjemňoval život. Nyní ale prohřešky v této oblasti začaly být systematicky sankcionovány. „Není možné pokutovat kohokoli za nedodržení povinnosti, jejíž splnění je mu v rozporu s právními předpisy omezováno tím, že Finanční správa svévolně e-mailová podání neuznává,“ uvádí k tomu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR. „Udělení pokuty nemůže obstát, když pro řádné splnění elektronického podání Finanční správa nevytvořila dostatečné podmínky. Proti uděleným pokutám se proto doporučuji bránit odvoláním či případnou soudní cestou,“ dodává předseda Unie daňových poplatníků.

Unie daňových poplatníků ČR již dříve na současný rozpor mezi daňovými zákony a vyhláškou Ministerstva vnitra aktivně upozorňovala. Příslušným orgánem k řešení je zde přitom Ministerstvo vnitra, které již v tomto duchu obdrželo podnět k šetření.