Tisková zpráva: Ústavní soud kritizuje chybějící pravidla pro náhrady právního zastoupení

Chybějící vyhláška o náhradách nákladů právního zastoupení ohrožuje právo na spravedlivý proces i v případech daňových sporů

Ve středu 15. června 2016 publikoval Ústavní soud pod spisovou značkou IV. ÚS 529/16 svůj nález, ve kterém konstatuje, že v současnosti chybějící pravidla pro náhradu nákladů na právní zastoupení mohou porušit ústavně zaručené právo občanů na spravedlivý proces.

Obrana u soudu je finančně náročná, vysouzené finanční náhrady mizivé

„Setkáváme se v praxi s tím, že v případech některých daňových sporů neumožňuje současná situace našim klientům se soudně bránit,“ potvrzuje neudržitelný stav předseda Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Daňový poplatník nese v případě oprávněného uplatňování práva břemeno složitého dokazování a často až statisícových nákladů na právní zastoupení. V případě vítězství ve sporu mu ale soud přisoudí jako náhradu jen zlomek vynaložených financí. Nelze se proto divit, že finanční správa rozhoduje v daňových sporech velice agresivně, když riziko soudní prohry je spojeno s jen zanedbatelnou náhradou nákladů protistrany. Jako příklad můžeme vzít náhradu za sepis žaloby, která je pouhých 3 100 Kč nezávisle na tom, o jak vysokou částku  doměřené daně se soudíte. Daňoví poplatníci jsou tak dopředu odrazování od soudní pře tím, že skutečné náklady budou muset nezávisle na výsledku sporu nést tak jako tak ze svého. Pro mnohé tak obhajoba vlastní věci před soudem již předem postrádá ekonomický smysl.“

Současný stav by napravila vyhláška

Unie daňových poplatníků ČR proto zcela ve smyslu rozhodnutí Ústavního soudu vyzývá Ministerstvo financí České republiky k tomu, aby tento stav nastavený jednostranně ve prospěch státu napravilo tím, že konečně přijme vyhlášku přibližující náhradu nákladů řízení reálným cenám právních služeb.