Tisková zpráva: Snížená sazba DPH na pivo: upozorňujeme na nesrovnalosti v argumentaci Ministerstva financí

V souvislosti s dnešním návrhem na snížení DPH na pivo na 15 % upozorňuje Unie daňových poplatníků ČR na podezřelou argumentaci Ministerstva financí
v případě prvního pokusu o snížení této daňové sazby. V únoru letošního roku vláda projednávala obdobný návrh na snížení sazby z 21 na 10 %. V této souvislosti si Unie daňových poplatníků vyžádala na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím metodiku výpočtu čísel, které Ministerstvo financí používalo při své argumentaci. Musíme konstatovat, že v odpovědi ministerstva Unii daňových poplatníků ČR jsou hluboké rozpory.

Ministerstvo ve výpočtech mnohonásobně podhodnotilo podíl točeného piva

Informace o návrhu na snížení DPH u čepovaného piva na 10 % byla v únoru mnohokráte doprovázena informací o tom, že to státní kasu bude stát 160 milionů korun. Asi nejvýstižněji zazněla v rozhovoru s Alenou Schillerovou v Lidových novinách 17. února 2016:[1]

Otázka: Když ministr financí Andrej Babiš oznámil v televizi, že jeho úřad navrhne snížení DPH
u čepovaného piva z 21 na deset procent, měli jstuž připravené propočty a dopady na státní rozpočet?

Odpověď: Této otázce a propočtům jsme se věnovali několik týdnů v důsledku argumentace opozice, že se elektronická evidence tržeb dotkne zejména hospodských a v této souvislosti případně zkrachují. Ze strany pana ministra to byl promyšlený marketingový a rozpočtově odpovědný tah, podložený konkrétními propočty, kdy propad inkasa by byl ve výši 160 milionů korun.

Unie daňových poplatníků ČR, vedena zdravou skepsí, požádala Ministerstvo financí
o sdělení metodiky uvedeného výpočtu
. Dle poskytnutých informací je tato založena na tom, že ministerstvo vzalo jeden ze sektorů ekonomiky (NACE 56 – Stravování a pohostinství), z jehož ekonomických výsledků se jalo dovozovat spotřebu piva (sumu přiznané a odvedené DPH). Celková suma odvedené DPH v tomto sektoru ekonomiky činila 2 133 milionů Kč. Z toho základní sazba DPH činila 1 599 milionů Kč. Dle dat Českého statistického úřadu, jakož i informací Českého svazu pivovarů, vynakládá česká domácnost na nákup čepovaného piva 19,1 % ze svých celkových výdajů na stravovací a pohostinské služby. Proto suma v minulosti přiznané
a odvedené daně z čepovaného piva ve výsledku dle ministerstva činí 305 milionů Kč.

Toto klíčové tvrzení ministerstva, o které pak opírá své další výpočty, se ale dle našeho názoru zdá být jen velice málo pravděpodobné.

Pro účely zhodnocení pravděpodobnosti tohoto čísla je vhodné připomenout několika málo údajů. V České republice se v roce 2014[2] odhadoval počet obyvatel na 10 538 275.[3] Průměrná spotřeba piva na osobu zde ve stejném roce činila 144 litrů.[4] To znamená, že v České republice se za rok 2014 vypilo 1 517 511 600 litrů piva.

Pokud by se v celé ČR prodávalo 0,5 l čepovaného piva jen za 25 Kč, pak by DPH z jednoho čepovaného půllitrového piva činila 4,3 Kč. Tak zněla argumentace.[5] Použijeme-li ministerstvem udávané částky a vydělíme DPH z čepovaného piva ve výši 305 milionů korun částkou 8,6 Kč, tedy výši DPH zaplaceného z litru piva, docházíme k tomu, že dle výpočtů ministerstva se čepovaného piva za rok vypije 35 milionu litrů.[6]

Z celkové spotřeby 1 500 milionů litrů piva tak dle názoru ministerstva výčepní pípou proteče pouze 35 milionů litrů, což činí pouhá 2,3 % celkové spotřeby piva u nás. Jinými slovy ministerstvo tvrdí, že na 43,5 prodaných „lahváčů“ připadá jedno prodané čepované pivo.

To je však nejen v příkrém rozporu s laickým úsudkem, ale také se statistickými daty Českého svazu pivovarů a sladoven. Dle těchto sudové a tankové (tj. čepované) pivo tvořilo v roce 2014 v České republice 41 % spotřeby piva.[7] Pokud by tak byl tento údaj použit pro předmětné výpočty, daňová ztráta by nebyla tvrzených 160 milionů Kč,[8] ale bezmála dvacetinásobná. Ve výsledku by však tato ztráta byla nejspíše ještě vyšší, jelikož by díky příznivější ceně čepovaného piva došlo ke zvýšení spotřeby, to na úkor piva lahvového a jiných (ne)alkoholických nápojů ponechaných v základní sazbě DPH. A to nelze ani odhlédnout od ztrát z podvodů, které doprovází všechny případy, kdy jeden a tentýž produkt (pivo) je zdaňován různou sazbou DPH. Memento LTO.[9]

 

[2]             Nenalezli jsme údaje k roku 2015, avšak tyto na začátku roku 2016 nejspíše nemělo k dispozici ani ministerstvo. Tak jako tak - s ohledem na charakter dat s jejich velkou změnou během jednoho roku nelze počítat.

[5]             V rámci prezentace snížení DPH byl mediálně využit obrázek ukazující rozdíl v DPH ve výši 2,30 Kč při ceně 25 Kč za pivo. http://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2016/01/Pivo-1024x612.png

[6]             Hodnotu 35 mil. litrů dostaneme, když sumupřiznané a odvedené daně z čepovaného piva (tj. 305 mil. Kč) podělíme DPH z litru čepovaného piva (tj. 2*4,3Kč).

[7]             http://img.mf.cz/887/981/3-pivo2.jpg

[8]                 Tato hodnota se vztahuje ke snížení DPH na 10%. U snížení DPH na 15% z důvodu novosti dosud ministerstvo o snížení příjmů dosud nic netvrdí. Nicméně dá se předpokládat, že tyto by byly tvrzeny nejspíše cca v poloviční výši, tj. okolo 80 mil Kč.

[9]             Parafráze latinského rčení memento mori, poukazující na problémy, které vznikly z důvodu, že jeden a ten samý produkt měl kdysi dva různé režimy zdanění, kdy podle toho se buď nazýval naftou, nebo lehkým topným olejem (LTO). Blíže viz např. zde: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nejvetsi-udalosti-roku-1993-kauza-lehke-topne-oleje-a-stavba-dalnice-d47-2014083.html