Tisková zpráva: Finanční správa se odmítá řídit závěry Nejvyššího správního soudu

Postoj úředníků narušuje důvěru veřejnosti v autoritu soudu

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje na znepokojivé excesy Finanční správy. Dosud jsme byli svědky nahrazování moci zákonodárné rozhodnutími úředníků, kteří si bez zákonného zmocnění prostřednictvím metodik vytvářeli vlastní obecně závazná pravidla v oblasti kontrolního hlášení a EET. Nyní se však množí případy, kdy ze strany Finanční správy dochází k opakovanému nerespektování obecných závěrů a výkladů pramenících z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Výkonná moc se prostřednictvím Finanční správy stále více vymyká kontrole a uzurpuje si práva, která v právním státě přísluší zásadně moci zákonodárné a současně odmítá respektovat výroky moci soudní.

„V poslední době jsme zaznamenali hned dva případy, kdy Finanční správa odmítla akceptovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v daňovém sporu,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků ČR Ondřej Lichnovský. „První takový exces se týká úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Druhým pak je nedávný případ, kdy Nejvyšší správní soud rozhodoval o okamžiku uplatnění plné moci u správce daně. Ačkoli Nejvyšší správní soud v této věci již v minulosti jasně uvedl, že pro rozhodnutí je stěžejní datum podání plné moci k poštovní přepravě, Finanční správa v praxi stále vychází z toho, že stěžejní je okamžik, kdy plná moc fakticky dorazí do rukou správce daně. V minulosti vydaný rozsudek NSS, který tuto skutečnost výslovně řešil, pak byl označen za ojedinělý. Jinými slovy Finanční správa Nejvyššímu správnímu soudu naznačila, aby se nad sebou zamyslel, jelikož říká hlouposti.“

Unie daňových poplatníků ČR se připojuje k názoru Nejvyššího správního soudu, že právní názor jím vyslovený nelze v obdobných případech bez dalšího odmítnout jako „ojedinělé soudní rozhodnutí“, zvláště jedná-li se o názor v rozhodnutí důkladně rozebraný a podrobně a konzistentně odůvodněný. Ostatně ve věci úroku ze zadrženého rozpočtu se již k této věci Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích „ojediněle“ vyslovil nejméně čtyřikrát, z toho jednou v rámci rozšířeného senátu.

Postoj Finanční správy, která demonstrativně nerespektuje jednoznačné právní závěry Nejvyššího správního soudu, působí z celospolečenského hlediska škodlivě, jelikož narušuje důvěru veřejnosti v soudní autority a v individuálních případech svádí k nedodržování obecně aplikovatelných závěrů z konkrétních soudních rozhodnutí. Unie žádá Finanční správu, aby při aplikaci právních předpisů v daňové praxi respektovala výklad zákonů, podávaný vrcholnými soudními orgány, a tím pozitivně přispívala ke zlepšení právní kultury v České republice.

Podrobnosti k výše uvedeným případům lze dohledat na webových stránkách Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz) kdy se jedná o tato rozhodnutí:

Okamžik uplatnění plné moci

  • Rozsudek NSS ze dne 15. 5. 2015, č. j. 4 Afs 68/2015 – 35
  • Rozsudek NSS ze dne 10. 12. 2016, č. j. 2 Afs 165/2016 - 26

Úrok ze zadrženého odpočtu

  • Rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2014, č. j. 7 Aps 3/2013 – 34, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 11. 2014, č. j. 7 Aps 3/2014 – 47
  • Rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2015, č. j. 8 Afs 68/2013 – 51
  • Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 25. 5. 2016, č. j. 1 Afs 235/2014 – 50
  • Rozsudek NSS ze dne 6. 10. 2016, č. j. 9 Afs 225/2015 – 72