Tisková zpráva: Ústavní soud daním nerozumí

Ministerstvo financí vzkazuje Ústavnímu soudu

Daním nerozumíte, kontrolní hlášení obstojí i po vašem zásahu

Praha, 27. února 2017 - Ústavní soud dne 6. 12. 2016 zrušil stěžejní část právní úpravy kontrolního hlášení (§ 101d odstavec 1 zákona o DPH). Stane se tak s účinností k 31. 12. 2017. K odložení účinnosti došlo z důvodu, aby byl čas přijmout ústavně dostačující právní úpravu, jelikož dle Ústavního soudu:[1]okamžitým zrušením tohoto ustanovení by ztratila smysl celá právní úprava“. Nyní se však k celé věci vyjádřilo Ministerstvo financí:[2] „Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“ Ministerstvo tak uvedlo v tiskové zprávě ze dne 15. 2. 2017, nazvané jako „Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé“. Ten přístup byl zvolen navzdory tomu, že byl ještě před pár dny Alenou Schillerovou považován za „trošku jako hozenou rukavici Ústavnímu soudu“.[3]

Ministerstvo zpochybňuje závěry Ústavního soud

Závěr Ústavního soudu je tak ministerstvem zpochybňován hned ve dvou rovinách. „Předně ministerstvo ignoruje výslovně uvedený závěr Ústavního soudu, že si finanční správa nepřípustně přisvojila moc zákonodárnou, jelikož jen ona sama dnes rozhoduje o rozsahu informací požadovaných v kontrolním hlášení“, uvádí JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Předseda Unie daňových poplatníků ČR. „Dále však ministerstvo popírá závěr Ústavního soudu, že zrušením předmětného ustanovení ztrácí kontrolní hlášení svůj smysl – jinými slovy je Ústavnímu soudu sdělováno, že daním vůbec nerozumí“, dodává Lichnovský.

Unie daňových poplatníků ČR již v minulosti poukazovala na to, že se finanční správa odmítá řídit závěry soudů.[4] „Aby se však jednoznačné výtky Ústavního soudu nejenom ignorovaly, ale ještě prezentovaly v podstatě za úspěch, jak vyplývá z aktuálního názvu tiskové zprávy ministerstva, považuji za ztrátu veškeré soudnosti“, komentuje aktuální přístup ministerstva Lichnovský.

Kontrolnímu hlášení hrozí v roce 2018 fiasko

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje, že nepodřízení se jednomyslnému závěru všech Ústavních soudců je nezodpovědným hazardováním s osudem správy daní v roce 2018. Nebude-li přijata adekvátní náhrada Ústavním soudem zrušeného ustanovení zákona, nemělo by již kontrolní hlášení být finanční správou požadováno. Jinak to povede k situaci, která není slučitelná s principy právního státu – finanční správa totiž není nadána mocí zákonodárnou, aby mohla rozhodovat o tom, co vše se bude povinně uvádět do kontrolního hlášení.