Češi zbytečně platí vysoké daně

17.3:2017 Zprávy FTV Prima

Jan Rambousek se vyjádřil k vyplňování formuláře k přiznání daně z příjmů fyzických osob.