Libovůle úředníků. Pomocí pokynů vysvětlují zákony, jak se jim zlíbí

17.3.2017 echo24.cz

Vyjádření Davida Hubala k problematice lze nalézt online.