Státu hrozí arbitráže kvůli honu na daně

17:5:2017 E15 (str.05) K problematice zajišťovacích příkazů se vyjádřil Jan Rambousek. Dostupné online.