Výsměch podnikatelům. Pro finanční správu její vlastní pravidla neplatí

17.5.2017 www.echo24.cz Ondřej Lichnovský se vyjadřuje k nákupu mobilních telefonů od firmy zapletené do podvodů na DPH Generáním finančním ředitelstvím.  Zveřejněno online.