Zajišťovací příkazy zachraňují státnímu rozpočtu miliardy, mohou ale zničit firmy

23.6.2017 www.pravniradce.ihned.cz Zajišťovací příkazy komentuje David Hubal. Viz. též online.