Stát likviduje fungující firmy pomocí zajišťovacích příkazů. Úřady v řadě případů jednaly nezákonně

10.8.2017 www.iHNed.cz K zajišťovacím příkazům se vyjadřuje Jan Rambousek. K dispozici též online