Vyjádření Unie

Zobrazeny 1-3 z 3 záznamů.

23. 2. 2021

Dvojí metr na stát a daňové poplatníky, aneb nouzový stav začíná dávat smysl Závažná zjištění o výběru metody testování, okruhu oslovených dodavatelů, nastavených podmínek a vybraného dodavatele vzbuzují velké pochyby o tom, zda vláda a jí podřízená úřednická garnitura hájí zájmy občanů, nebo zda bezostyšně sleduje vlastní hmotný prospěch. Je velmi zarážející, že vítěz tendru vykazuje vlastnosti, které jsou státem v daňovém řízení hodnoceny jako vlastnosti indikující podvodný subjekt.  V daňovém řízení by obchod s takovou korporací bez povšimnutí neprošel, neboť by daňový poplatník čelil vyšetřování pro podezření z účasti na daňovém podvodu.  Přesto vítězem tendru se stala korporace TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. s těmito vlastnostmi: 1) absence povinného zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku (viz justice.cz) 2) sídlo v tzv. office house (Aviatická 1092/8, Praha) 3) absence oborové zkušenosti (žádné dodávky zdravotnického materiálu státu dle registru smluv) 4) nedohledatelná vlastnická struktura a vlastníci mateřské společnosti podezřelí z praní špinavých peněz - (blíže viz denikn.cz... Číst více...

12. 2. 2016

Ve vztahu k naší tiskové zprávě č. 1 se Ministerstvo financí ústy Finanční správy vyjádřilo v tom smyslu, že tato je evidentně snahou vytvořit senzaci tam, kde žádná není. Dle ministerstva je elektronickou adresou podatelny to, co si ministerstvo určí. K tomuto považujeme za nutné se vyjádřit a blíže osvětlit, proč je nutno za elektronickou adresu podatelny považovat jedině email. Je jen jediný právní předpis, který upravuje definice pojmu elektronická adresa podatelny. Tímto je § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde je uvedeno, že: „Veřejnoprávní původce (což je mj. i správce daně, poznámka Unie) … zveřejní na své úřední desce … elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty.“ Tuto skutečnost nepopírá ani ministerstvo. K tomuto výkladový slovník výpočetní techniky říká: „Electronic mail address (adresa elektronické pošty). Řetězec znaků identifikující adresáta či příjemce zprávy, předávané elektronickou poštou (electronic mail). Sestává ze dvou částí: jména uživatele a jména definující adresu IP počítače;... Číst více...

8. 2. 2016

  Finanční správa zavedla tzv. kontrolní hlášení, kdy každý plátce DPH (tedy skoro každý podnikatel) musí elektronicky hlásit finanční správě údaje za kolik (základ daně a sazbu daně) a od koho (unikátní daňové identifikační číslo) služby nebo zboží pořídil a zároveň za kolik a komu služby či zboží dodal. Finanční správa tak bude mít k dispozici popis ekonomických toků v celém národním hospodářství. Analytické programy pak velmi snadno z dodaných dat dokáží nalézt vzájemné vazby jednotlivých subjektů, identifikovat dodavatele i odběratele jednotlivých subjektů, nalézt klíčové subjekty v jednotlivých oborech a podobně. Analytických algoritmů nad takovým množstvím dat lze jistě nalézt nespočet a informace, které tato „big data“ skrývají, jsou neuvěřitelně cenné. Prevence podvodů na DPH? Pouhá iluze. Finanční správa tento zásadní průlom do informační autonomie soukromých subjektů obhajuje společenskou potřebou zabránit podvodům na DPH. Přitom se vytváří dojem, že kontrolní hlášení zamezí již samotnému vzniku podvodů. To však není pravdou - kontrolní hlášení pouze poskytne informace k tomu,... Číst více...