Tiskové zprávy

Zobrazeno 1-10 z 16 záznamů.

27. 2. 2017

Ministerstvo financí vzkazuje Ústavnímu soudu Daním nerozumíte, kontrolní hlášení obstojí i po vašem zásahu Praha, 27. února 2017 - Ústavní soud dne 6. 12. 2016 zrušil stěžejní část právní úpravy kontrolního hlášení (§ 101d odstavec 1 zákona o DPH). Stane se tak s účinností k 31. 12. 2017. K odložení účinnosti došlo z důvodu, aby byl čas přijmout ústavně dostačující právní úpravu, jelikož dle Ústavního soudu:[1] „okamžitým zrušením tohoto ustanovení by ztratila smysl celá právní úprava“. Nyní se však k celé věci vyjádřilo Ministerstvo financí:[2] „Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“ Ministerstvo tak uvedlo v tiskové zprávě ze dne 15. 2. 2017, nazvané jako „Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé“. Ten přístup byl zvolen navzdory tomu, že byl ještě před pár dny Alenou Schillerovou považován za „trošku jako hozenou rukavici Ústavnímu soudu“.[3] Ministerstvo zpochybňuje závěry Ústavního... Číst více...

19. 12. 2016

Ústavní soud dal zapravdu námitkám UDP ČR Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásil nález, kterým shledal protiústavními některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnost plátců DPH podávat finanční správě pravidelná kontrolní hlášení. Proto zrušil jádro stávající úpravy kontrolního hlášení jako celku, a to k 31. prosinci 2017 tak, aby zákonodárce měl dostatek času přijmout takovou úpravu, která z hlediska ústavnosti obstojí. To však může být velmi komplikované z důvodu nadcházejících voleb. Nadto se z této povinnosti zcela jistě stane politicky exponované téma. Ten, kdo pro tento zákon zvedne ruku, patrně ztratí přízeň voličů z řad podnikatelů. Je tak možné, že zákonodárce ani novou právní úpravu přijmout nestihne a můžeme se tak dočkat další nepřehledné až chaotické situace v oblasti daňového práva, neboť zákon by sice stanovil povinnost podat kontrolní hlášení, ale vůbec by nestanovil, co je plátce povinen v něm uvést. Důvodem, pro který byla stávající úprava shledána protiústavní, je... Číst více...

14. 12. 2016

Postoj úředníků narušuje důvěru veřejnosti v autoritu soudu Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje na znepokojivé excesy Finanční správy. Dosud jsme byli svědky nahrazování moci zákonodárné rozhodnutími úředníků, kteří si bez zákonného zmocnění prostřednictvím metodik vytvářeli vlastní obecně závazná pravidla v oblasti kontrolního hlášení a EET. Nyní se však množí případy, kdy ze strany Finanční správy dochází k opakovanému nerespektování obecných závěrů a výkladů pramenících z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Výkonná moc se prostřednictvím Finanční správy stále více vymyká kontrole a uzurpuje si práva, která v právním státě přísluší zásadně moci zákonodárné a současně odmítá respektovat výroky moci soudní. „V poslední době jsme zaznamenali hned dva případy, kdy Finanční správa odmítla akceptovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v daňovém sporu,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků ČR Ondřej Lichnovský. „První takový exces se týká úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Druhým pak je nedávný případ, kdy Nejvyšší správní soud rozhodoval o okamžiku uplatnění plné moci u správce daně.... Číst více...

7. 10. 2016

Generální finanční ředitelství z EET vyjmulo stánky nabízející rychlé občerstvení Unie daňových poplatníků ČR je při zavádění elektronické evidence služeb (EET) překvapena nerovností povinností podnikatelů v rámci jednoho oboru podnikání. V první fázi zavádění EET, tedy od 1. prosince 2016, jsou povinni podle zákona č. 112/2016 Sb.,    o evidenci tržeb, evidovat tržby všichni podnikatelé v rámci oborů podle klasifikace NACE[1] pod kódy 55 (ubytování) a 56 (stravování a pohostinství). Pod kódem 56 (stravování a pohostinství)     v klasifikaci NACE (http://www.nace.cz/nace/56-stravovani-a-pohostinstvi/) se uvádí, že "Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli.". Stánky nabízející rychlé občerstvení se do března 2018 EET netýká Přesto Generální finanční ředitelství ve své metodice a na stránkách http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby tvrdí, že o stravovací službu v rámci kódu NACE 56 se nejedná, je-li... Číst více...

2. 9. 2016

V souvislosti s dnešním návrhem na snížení DPH na pivo na 15 % upozorňuje Unie daňových poplatníků ČR na podezřelou argumentaci Ministerstva financí v případě prvního pokusu o snížení této daňové sazby. V únoru letošního roku vláda projednávala obdobný návrh na snížení sazby z 21 na 10 %. V této souvislosti si Unie daňových poplatníků vyžádala na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím metodiku výpočtu čísel, které Ministerstvo financí používalo při své argumentaci. Musíme konstatovat, že v odpovědi ministerstva Unii daňových poplatníků ČR jsou hluboké rozpory. Ministerstvo ve výpočtech mnohonásobně podhodnotilo podíl točeného piva Informace o návrhu na snížení DPH u čepovaného piva na 10 % byla v únoru mnohokráte doprovázena informací o tom, že to státní kasu bude stát 160 milionů korun. Asi nejvýstižněji zazněla v rozhovoru s Alenou Schillerovou v Lidových novinách 17. února 2016:[1] Otázka: Když ministr financí Andrej Babiš oznámil v televizi, že jeho úřad navrhne snížení DPH u čepovaného... Číst více...

21. 7. 2016

Chybějící vyhláška o náhradách nákladů právního zastoupení ohrožuje právo na spravedlivý proces i v případech daňových sporů Ve středu 15. června 2016 publikoval Ústavní soud pod spisovou značkou IV. ÚS 529/16 svůj nález, ve kterém konstatuje, že v současnosti chybějící pravidla pro náhradu nákladů na právní zastoupení mohou porušit ústavně zaručené právo občanů na spravedlivý proces. Obrana u soudu je finančně náročná, vysouzené finanční náhrady mizivé „Setkáváme se v praxi s tím, že v případech některých daňových sporů neumožňuje současná situace našim klientům se soudně bránit,“ potvrzuje neudržitelný stav předseda Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Daňový poplatník nese v případě oprávněného uplatňování práva břemeno složitého dokazování a často až statisícových nákladů na právní zastoupení. V případě vítězství ve sporu mu ale soud přisoudí jako náhradu jen zlomek vynaložených financí. Nelze se proto divit, že finanční správa rozhoduje v daňových sporech velice agresivně, když riziko soudní prohry je spojeno s jen zanedbatelnou... Číst více...

14. 6. 2016

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje všechny podnikatele a firmy, kterým byla v minulých týdnech vyměřena pokuta za to, že podání učinili jinak, než datovou  schránkou či skrze web www.daneelektronicky.cz, na několik závažných skutečností. Daňový řád společně se zákonem o DPH již několik let v mnoha případech ukládají podnikatelům povinnost komunikovat s Finanční správou výhradně elektronicky. Pro tento účel si podnikatelé mohou vybrat toliko mezi datovou schránkou či formuláři EPO (Elektronické podání pro daňovou správu). Finanční správy však zcela ignoruje možnost podání e-mailem s elektronickým podpisem. Tento způsob komunikace přitom Finanční správě přikazuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., dle které tato musí komunikovat skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Za tuto přitom vyhláška výslovně označuje adresu elektronické pošty, tedy e-mailovou adresu. Až doposud se jednalo „pouze“ o legislativní zmetek, který podnikatelům znepříjemňoval život. Nyní ale prohřešky v této oblasti začaly být systematicky sankcionovány. „Není možné pokutovat kohokoli za nedodržení povinnosti, jejíž splnění je... Číst více...

3. 6. 2016

V minulých dnech oznámil největší český online obchod Alza.cz, že odchází ze srovnávače cen Heuréka. Jako jeden z hlavních důvodů tohoto kroku uvedla firma obavy z toho, že informace, které Heuréka požaduje, použije její majitel proti obchodu Alza.cz. Nežli nést riziko de facto průběžného informování konkurence o své obchodní strategii, rozhodla se firma raději spolupráci ukončit. Tento krok ukazuje, jak ohromnou cenu mají v současné ekonomice relevantní data, především ta systematicky, dlouhodobě a ve velkém měřítku shromažďovaná. „Je to spor, který veřejnosti ukazuje cenu dat a tím pádem i neúměrnou míru rizika, které s sebou nesou takové projekty, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků České republiky JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Finanční správa průběžně získává díky kontrolnímu hlášení podrobné a aktuální informace o fakturaci téměř půl milionu firem a podnikatelů. Takto rozsáhlý, strukturovaný a zcela aktuální dataset má pro kterýkoliv významnější podnikatelský subjekt operující na českém... Číst více...

1. 6. 2016

Ve středu 25. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila odborná konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, na jejíž organizaci se vedle Právnické fakulty MU v Brně podílela i Unie daňových poplatníků. Vystoupila zde řada zajímavých řečníků, kteří představili svůj pohled na současnou právní praxi, se kterou se dnes daňoví poradci a advokáti setkávají.  Se svými příspěvky vystoupili  soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva      a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO. Své příspěvky zde přednesli i členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Konference byla první podobnou příležitostí pro výměnu pohledů a zkušeností, kterou Unie daňových poplatníků ČR zorganizovala. „Jednou z důležitých součástí naší činnosti je... Číst více...