Tiskové zprávy

Zobrazeno 1-10 z 21 záznamů.

13. 3. 2021

Seznam zprávy vydaly více jak 50minutovou reportáž o těch nejkřiklavějších přešlapech FInanční správy. V reportáži na mnoha místech vystupují členové Unie. Vřele doporučujeme jeho shlédnutí. Video je možno shlédnout zde.   Číst více...

14. 9. 2018

Praha, 17. září 2018 – Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje na novelu daňového řádu, která byla schválena bez většího zájmu médií i odborné veřejnosti v první polovině letošního roku. Smyslem novely č. 94/2018 Sb. je promítnout do českého právního řádu evropskou směrnici DAC5, která umožňuje přeshraniční spolupráci správců daně při získávání citlivých (především bankovních) informací o subjektech, které mohou být zapojeny do daňových podvodů. V rámci české implementace pak bylo, nad rámec požadavků směrnice, zakotveno do daňového řádu i ustanovení o právu českých správců daně získávat od bank a dalších povinných subjektů podrobné informace o jejich klientech. Podle novelizovaného daňového řádu tak může správce daně v České republice získat nejen podrobné údaje o bankovních účtech (včetně identifikačních údajů osob oprávněných nakládat s finančními prostředky na nich a osob, které na účty vkládaly či z nich vybíraly hotovost), ale především o tom, jak a s jakým výsledkem banka provedla kontrolu klienta z hlediska AML zákona (zákon proti... Číst více...

28. 2. 2018

Praha, 28. 2. 2018 – Unie daňových poplatníků ČR varuje před dalšími kroky namířenými proti malým a středním podnikatelům. V posledních letech jsme svědky přijímání mnoha opatření, která ve svém důsledku dusí malé a střední podnikatele. Stále narůstající byrokratická a administrativní náročnost podnikání nás dostala do stavu, kdy podnikání je zde již jen pro velké. „Dnešní živnostníci zpravidla ani netuší, kolik všemožných povinností spojených až příliš často s drakonickými sankcemi při své činnosti porušují. Jsme ve stavu, kdy podnikat zcela v souladu se zákony této země je pro malého a středního podnikatele nemožné, jen si to odmítáme přiznat“, říká Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků. Ten přitom odkazuje také na slova Josefa Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu: „Regulace je příliš mnoho a je jí příliš především v oblasti veřejného práva. Všemožných zákazů, příkazů, povinností a sankcí je prostě moc.“[1] Že je množství povinností skutečně neúnosné, dokládá výčet několika povinností podnikatelů, které nejtíživěji dopadají... Číst více...

27. 2. 2017

Ministerstvo financí vzkazuje Ústavnímu soudu Daním nerozumíte, kontrolní hlášení obstojí i po vašem zásahu Praha, 27. února 2017 - Ústavní soud dne 6. 12. 2016 zrušil stěžejní část právní úpravy kontrolního hlášení (§ 101d odstavec 1 zákona o DPH). Stane se tak s účinností k 31. 12. 2017. K odložení účinnosti došlo z důvodu, aby byl čas přijmout ústavně dostačující právní úpravu, jelikož dle Ústavního soudu:[1] „okamžitým zrušením tohoto ustanovení by ztratila smysl celá právní úprava“. Nyní se však k celé věci vyjádřilo Ministerstvo financí:[2] „Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“ Ministerstvo tak uvedlo v tiskové zprávě ze dne 15. 2. 2017, nazvané jako „Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé“. Ten přístup byl zvolen navzdory tomu, že byl ještě před pár dny Alenou Schillerovou považován za „trošku jako hozenou rukavici Ústavnímu soudu“.[3] Ministerstvo zpochybňuje závěry Ústavního... Číst více...

19. 12. 2016

Ústavní soud dal zapravdu námitkám UDP ČR Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásil nález, kterým shledal protiústavními některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnost plátců DPH podávat finanční správě pravidelná kontrolní hlášení. Proto zrušil jádro stávající úpravy kontrolního hlášení jako celku, a to k 31. prosinci 2017 tak, aby zákonodárce měl dostatek času přijmout takovou úpravu, která z hlediska ústavnosti obstojí. To však může být velmi komplikované z důvodu nadcházejících voleb. Nadto se z této povinnosti zcela jistě stane politicky exponované téma. Ten, kdo pro tento zákon zvedne ruku, patrně ztratí přízeň voličů z řad podnikatelů. Je tak možné, že zákonodárce ani novou právní úpravu přijmout nestihne a můžeme se tak dočkat další nepřehledné až chaotické situace v oblasti daňového práva, neboť zákon by sice stanovil povinnost podat kontrolní hlášení, ale vůbec by nestanovil, co je plátce povinen v něm uvést. Důvodem, pro který byla stávající úprava shledána protiústavní, je... Číst více...

14. 12. 2016

Postoj úředníků narušuje důvěru veřejnosti v autoritu soudu Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje na znepokojivé excesy Finanční správy. Dosud jsme byli svědky nahrazování moci zákonodárné rozhodnutími úředníků, kteří si bez zákonného zmocnění prostřednictvím metodik vytvářeli vlastní obecně závazná pravidla v oblasti kontrolního hlášení a EET. Nyní se však množí případy, kdy ze strany Finanční správy dochází k opakovanému nerespektování obecných závěrů a výkladů pramenících z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Výkonná moc se prostřednictvím Finanční správy stále více vymyká kontrole a uzurpuje si práva, která v právním státě přísluší zásadně moci zákonodárné a současně odmítá respektovat výroky moci soudní. „V poslední době jsme zaznamenali hned dva případy, kdy Finanční správa odmítla akceptovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v daňovém sporu,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků ČR Ondřej Lichnovský. „První takový exces se týká úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Druhým pak je nedávný případ, kdy Nejvyšší správní soud rozhodoval o okamžiku uplatnění plné moci u správce daně.... Číst více...

7. 10. 2016

Generální finanční ředitelství z EET vyjmulo stánky nabízející rychlé občerstvení Unie daňových poplatníků ČR je při zavádění elektronické evidence služeb (EET) překvapena nerovností povinností podnikatelů v rámci jednoho oboru podnikání. V první fázi zavádění EET, tedy od 1. prosince 2016, jsou povinni podle zákona č. 112/2016 Sb.,    o evidenci tržeb, evidovat tržby všichni podnikatelé v rámci oborů podle klasifikace NACE[1] pod kódy 55 (ubytování) a 56 (stravování a pohostinství). Pod kódem 56 (stravování a pohostinství)     v klasifikaci NACE (http://www.nace.cz/nace/56-stravovani-a-pohostinstvi/) se uvádí, že "Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli.". Stánky nabízející rychlé občerstvení se do března 2018 EET netýká Přesto Generální finanční ředitelství ve své metodice a na stránkách http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby tvrdí, že o stravovací službu v rámci kódu NACE 56 se nejedná, je-li... Číst více...

2. 9. 2016

V souvislosti s dnešním návrhem na snížení DPH na pivo na 15 % upozorňuje Unie daňových poplatníků ČR na podezřelou argumentaci Ministerstva financí v případě prvního pokusu o snížení této daňové sazby. V únoru letošního roku vláda projednávala obdobný návrh na snížení sazby z 21 na 10 %. V této souvislosti si Unie daňových poplatníků vyžádala na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím metodiku výpočtu čísel, které Ministerstvo financí používalo při své argumentaci. Musíme konstatovat, že v odpovědi ministerstva Unii daňových poplatníků ČR jsou hluboké rozpory. Ministerstvo ve výpočtech mnohonásobně podhodnotilo podíl točeného piva Informace o návrhu na snížení DPH u čepovaného piva na 10 % byla v únoru mnohokráte doprovázena informací o tom, že to státní kasu bude stát 160 milionů korun. Asi nejvýstižněji zazněla v rozhovoru s Alenou Schillerovou v Lidových novinách 17. února 2016:[1] Otázka: Když ministr financí Andrej Babiš oznámil v televizi, že jeho úřad navrhne snížení DPH u čepovaného... Číst více...