Tiskové zprávy

Zobrazeno 11-16 z 16 záznamů.

21. 4. 2016

Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců kontrolním hlášením je protizákonné 25. dubna 2016 budou kontrolní hlášení poprvé odevzdávat daňové subjekty, které daň z přidané hodnoty platí čtvrtletně, což jsou typicky osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti Unie daňových poplatníků znovu upozorňuje všechny advokáty a daňové poradce (kteří typicky platí DPH čtyřikrát ročně) na skutečnost, že mlčenlivost advokátů a daňových poradců o informacích souvisejících s jejich klienty je nedílnou součástí práva na právní pomoc a jako taková je chráněna článkem 37 Listiny základních práv a svobod. Obsahem kontrolního hlášení jsou přitom informace o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty (je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH). Toto je s povinností mlčenlivosti neslučitelné. „V rámci kontrolního hlášení označím poskytnutí služeb jen těm svým klientům, od kterých pro tento účel disponuji výslovným souhlasem, přičemž stejný postup bych doporučil všem advokátům a daňovým poradcům,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků JUDr. Ing.... Číst více...

19. 4. 2016

V souvislosti se skandálem, který vyvolala data odcizená panamské poradenské společnosti Mossack Fonseca, se po celém světě debatuje o roli firem zakládaných v daňových rájích, o etičnosti či dokonce legálnosti tohoto způsobu podnikání a také obecně o férovosti daňových systémů. V České republice jsme ale zatím bohužel neslyšeli realistické návrhy, které by současnou situaci byly schopny vyřešit. Podle odhadu analytického centra Glopolis přichází v důsledku odlivu peněz do daňových rájů Česká republika ročně o daňové inkaso ve výši 57 miliard korun. Podle údajů Finanční správy doměřily loni české úřady loni při kontrolách zaměřených na daňové ráje daň z příjmu ve výši 50 milionů korun, tedy méně než tisícinu zmíněného odhadu. Represivní přístup je tedy zjevně neefektivní. Za jediný způsob, jak za této situace zamezit odlivu peněz z České republiky a tyto peníze řádně zdanit, považuje Unie daňových poplatníků pragmatický přístup a kroky, které budou řešit příčiny současného stavu, nikoliv jeho symptomy: Snížení daňové zátěže, především daně z příjmu právnických osob by... Číst více...

24. 2. 2016

Vyžadování části údajů pro kontrolní hlášení odporuje Listině základních práv a svobod Unie daňových poplatníků upozorňuje na skutečnost, že stát nemůže bez zákonného zmocnění prolamovat mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Ta je, jako neopominutelná součást práva na právní pomoc, chráněna druhým odstavcem článku 37 Listiny základních práv a svobod. Kontrolní hlášení však požaduje sdělení o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty, je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH. To je důvod, proč někteří advokáti a daňoví poradci své kontrolní hlášení DPH v rozsahu požadovaném Finanční správou České republiky nepodají. „Ústavně garantovaná povinnost mlčenlivosti může být omezena výhradně zákonem. Kontrolní hlášení tento požadavek nesplňuje, když o prolomení rozhoduje úředník či IT technik finanční správy, a to prostým zavedením kolonky do formuláře vyvěšeného na internetu,“ uvedl advokát a předseda Unie daňových poplatníků ČR, Ondřej Lichnovský. „Příkaz prolomit profesní mlčenlivost nelze vydat svévolně prostřednictvím nějakého formuláře, takové omezení... Číst více...

18. 2. 2016

Unie daňových poplatníků upozorňuje: plátci DPH ze zákona musejí daň platit bez ohledu na proces registrace, nově registrované firmy nemusejí být bezpečnými obchodními partnery V posledních dnech se v českých médiích objevuje celá řada materiálů kritizujících přístup Finanční správy České republiky k daňovým subjektům, které se nově registrují k platbě DPH. Kontroly nově registrovaných plátců, které podle některých podnikatelů hraničí se šikanou, mají zabránit mnohamiliardovým podvodům páchaným pomocí fiktivních firem. V souvislosti s tím upozorňujeme plátce DPH na dvě významné skutečnosti: Noví plátci, jimž povinnost platit DPH vznikla ze zákona, jsou povinni platit daň z přidané hodnoty (a nově také odevzdávat kontrolní hlášení k DPH) od okamžiku vzniku zákonné povinnosti, bez ohledu na běžící proces registrace k platbě DPH. Představa, že budou DPH platit až od okamžiku, kdy je zaregistruje správce daně, je mylná! Bylo by nebezpečné podlehnout představě, že „agresivním“ způsobem nově prověření plátci nemohou páchat podvody s DPH. Tento typ daňových podvodů se... Číst více...

11. 2. 2016

Návrh zákona, kterým má být zavedena elektronická evidence tržeb, schválila včera Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Stalo se tak poté, co bylo v přímém televizním přenosu porušeno hned několik pravidel legislativního procesu.  Opoziční poslanci proti tomuto postupu vládní většiny ostře protestují, když poukazují na to, že některým z opozičních poslanců bylo znemožněno vystoupit a vykonávat tak řádně jejich mandát vzešlý z demokratických voleb. Opozice proto avizovala, že se obrátí na Ústavní soud. Již sám o sobě tak kontroverzní legislativní počin, jakým zavedení elektronické evidence tržeb bezpochyby je, tak pro daňové subjekty přináší další dávku právní nejistoty. Dnes totiž nikdo nemůže zodpovědně říci, zda tento právní předpis nebude zrušen Ústavním soudem z důvodů porušení pravidel parlamentní procedury, a to bez ohledu na věcnou stránku přijaté normy. Vzniklá nejistota zatěžuje všechny, nikoli jen podnikatele a živnostníky, na které povinnosti plynoucí z elektronické evidence tržeb dopadnou přímo. Jsou to totiž i státní orgány, které se musejí... Číst více...

8. 2. 2016

  Kontrolní hlášení, které od tohoto roku musejí odevzdávat všichni plátci DPH, nelze podle Unie daňových poplatníků podat v souladu s českými právními předpisy. Zapsaný spolek upozorňuje na to, že Ministerstvo financí nesprávně vychází z předpokladu, že kontrolní hlášení je nutno podat pouze přes webové rozhraní či datovou schránku. Zákon o DPH pro tento účel požaduje, aby k podání došlo skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Podle obecné české právní úpravy, kterou má na starosti Ministerstvo vnitra, je ale elektronickou adresou podatelny již od prvopočátku zásadně e-mail. Tento způsob komunikace však již finanční správa opustila před mnoha lety. Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je tak legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi. „Elektronická komunikace se všemi úřady je v českém právním řádu obecně upravena zákonem o archívnictví a spisové službě, přesněji navazující vyhláškou Ministerstva vnitra číslo 259/2012 Sb. V ní je jasně uvedeno, že za adresu elektronické podatelny se považuje adresa elektronické pošty, tedy e-mailová adresa,“ vysvětluje předseda Unie... Číst více...