Aktuální témata

Zobrazeno 1-10 z 12 záznamů.

14. 12. 2016

Dne 19. 12. 2016 plénum Ústavního soudu vyhlásilo nález ve věci neústavnosti právní úpravy kontrolního hlášení. Ohledně podrobností Unie odkazuje na svou tiskovou zprávu. Číst více...

24. 5. 2016

Dne 25. května 2016 pořádá Unie daňových poplatníků ČR v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity konferenci na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových.  Vystoupí zde soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO.  Své příspěvky dále přednesou členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Číst více...

9. 3. 2016

Jak 9. 3. 2016 informují Hospodářské noviny, stát se snaží zrychlit a zlevnit proces založení společnosti, aby se podpořilo podnikání. Finanční správa se však vydala opačným směrem, když podnikání komplikuje všemožnými způsoby s odůvodněním, že tím bojuje proti podvodům na DPH. Příkladmo registrace k DPH jsou neúměrně a často i nezákonně protahovány. Přitom z hlediska konkurence, podnikat bez registrace k DPH dnes již v mnoha oborech v podstatě nelze. Pokud však sama finanční správa přiznává, že poctivých podnikatelů je drtivá většina, pak lze pro její postupy nalézt opodstatnění jen stěží. Finanční správa má dostatek způsobů, jak s podvody bojovat adresně. Proto opatření, která dopadají zejména na poctivé, a která podvodníci stejně obejdou, nelze tolerovat. Jejich jediným důsledkem je totiž ztěžování podnikání pro ty poctivé, což jde přímo proti vládním opatřením majícím naopak za cíl podnikání podporovat. Číst více...

9. 3. 2016

Dne 9. 3. 2016 informoval idnes.cz o tom, že prostějovské podzákonné právní předpisy jsou v rozporu s petičním zákonem. Na nesoulad upozornil teprve 15 letý občan města Prostějov, Jakub Čech. Případ ukazuje na dlouhodobý nešvar všech orgánů veřejné moci. Tím je stále častější ohýbání či dokonce nerespektování zákonů. Naneštěstí zde chybí kontrola ze strany občanů. Ti složitým právním předpisům již dávno přestali rozumět, kdy slepě důvěřují tvrzením orgánů veřejné moci o tom, co říká zákon. To vede k tomu, že v této zemi právní předpisy přestávají platit, načež jsou nahrazovány nekritickým tvrzením elit o tom, co snad zákon říká. Tento stav přitom přímo vybízí k tomu, aby byl zneužit k ohýbání zákonů či dokonce k popírání jejich vlastního smyslu. Lidé typu Jakuba Čecha jsou tak poslední pojistkou proti zvůli orgánů veřejné moci, za což jim patří velký dík. Bohužel, takovýchto lidí je dnes poskrovnu, a stále ubývají. Číst více...

10. 2. 2016

Televize Prima odvysílala dne 9. 2. 2016 reportáž o tom, jak lze prostřednictvím zajišťovacího příkazu zlikvidovat firmu s dlouholetou historií během jednoho dne. Aniž známe podrobnosti z této firmy, tak jsou nám známy podrobnosti z firem, kde taková akce proběhla úplně stejným způsobem. Dá se říci, že stát se rozhodl vykácet les, protože se v něm nacházejí nemocné stromy. Protože by však identifikace nemocných stromů byla náročná, tak vykácí celý les a následně u padlých stromů zkoumá, které jsou nemocné a které zdravé. Stejně jako už odříznutý strom nikdy nebude žít, tak stejně je definitivně zlikvidován plátce postižený zajišťovacím příkazem.  Číst více...

9. 2. 2016

Server podnikatel.cz podrobil dne 9. 2. 2016 kritice tvrzení Ministerstva financí o tom, že plátci DPH měli dostatečný čas na přípravu na kontrolní hlášení. Zcela správně bylo poukázáno na fakt, že byť ke schválení zákona došlo již na konci roku 2014, tak po značnou část roku 2015 nebylo jasno, co vše a jakým způsobem bude nutno reportovat. V tomto ohledu se tak ztotožňuje s tvrzením, že plátci dostatek času na přípravu na kontrolní hlášení neměli.  Číst více...

9. 2. 2016

Hospodářské noviny zveřejnily dne 9. 2. 2016 výsledky průzkumu KPMG. Ten byl proveden mezi jejími klienty a poskytl naprosto šokující údaje. 4 z 5 klientů KPMG si myslí, že se jich podvody na DPH netýkají. Jen 15% klientů KPMG ví, jak podvodnou společnost poznat. Využít takovouto neinformovanost k páchání podvodů ze strany podvodníků je pak velice snadné. Přitom podvody na DPH se dnes již páchají napříč celým hospodářstvím, tudíž si nikdo nemůže být před nimi jistý. Výsledky průzkumu tak ukazují na dosavadní selhávání Ministerstva financí v komunikaci s podnikateli. Nelze se pak divit, že podvody na DPH jsou proto tak časté.  Číst více...

8. 2. 2016

Hospodářské noviny uveřejnily dne 8. 2. 2016 komentář Jakuba Horáka pojednávající o tom, jakými strastmi musel projít při registraci k DPH. Komentář tak poukazuje na aktuální nešvar finanční správy, která v rámci registrace požaduje absolutní svléknutí do naha každého žadatele. Nutno říci, že za takovýto postup si finanční správa zasluhuje hned dvojí pokárání. Jednak za to, že překračuje hranice stejně tak, jako je kdysi překračovalo Lotyšsko, což se neobešlo bez dohry (ostudy) u Soudního dvora EU. Druhé pokárání má pak finanční správa za to, že nedokáže vysvětlit, proč je tak drastické opatřené nutné. Jedná se však o dlouhodobé informační selhání finanční správy, která je u všeho, co souvisí s podvody na DPH, skoupá na slovo. Jediná informace je tak z úst ministra, a to ve stylu, „to sú ty karusely“.  Číst více...

3. 2. 2016

Dne 3. 2. vláda schválila zavedení centrálního registru účtů. Velký bratr je tak zase o kousek silnější. Pod závojem boje proti daňovým únikům, terorismu a kdejakému jinému strašáku, tak byla práva nás všech zase o něco zkrácena. Pakliže by tento registr byl skutečně s to zamezit tomu, s čím se snaží bojovat, pak bychom tomuto tleskali. Avšak ruku na srdce, opatření dopadne jen na ty slušné. Ti budou nuceni o sobě poskytovat zase o něco více dat, než by bylo zdrávo. A podvodníci? Ti už dávno mají založené účty mimo Českou republiku, kdy peníze se na českých útech nanejvýš "ohřejí" jen na moment. A má-li někdo všech pět pohromadě, pak bude tento trend zakládání účtů v zahraničí následovat nezávisle na tom, jak čisté budou jeho úmysly. Je tak otázkou, zda se skutečně jedná o boj s podvody, či o podporu německo-rakousko-slovenského bankovnictví, které čeká nárůst českých zákazníků.  Číst více...

29. 1. 2016

Novinky dne 29. 1. 2016 informují o tom, že Ministerstvo financí plánuje zavést sazbu 10% na čepované pivo v restauracích. Čepované pivo tak bude v zákoně po boku věcí, jakými jsou např. kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, bezlepkové suroviny, tištěné knihy. Ministerstvo má v plánu zvýhodnit čepované pivo stejně tak, jako věci, které požívají pohledem DPH té největší ochrany. To za situace, kdy Ministerstvo zdravotnictví považuje spotřebu piva u nás za tak nevhodnou, že po restauracích požaduje podávání jinych nealkoholických nápojů za nižší cenu, než kolik činí cena čepovaného piva. Dojde-li přitom k přeřazení čepovaného poiva do druhé snížené sazby, bude čepované pivo mezi alkoholickými nápoji zvýhodňováno bez racionálního opodstatnění, což do budoucna může značit nepřípustnou diskriminační praktiku.      Číst více...