Stanoviska a informace

Zobrazeno 121-130 z 158 záznamů.

12. 4. 2017

10.3.2017    echo24.cz   Jan Rambousek se vyjádřil k problematice EET. Dostupné rovněž online. Číst více...

12. 4. 2017

9.3.2017    echo24.cz Jan Rambousek se vyjádřil k problematice pokut souvisejících s kontrolním hlášením. Dostupné rovněž online. Číst více...

12. 4. 2017

ČRo Plus, 6.3.2017, 17:10 Ondřej Lichnovský v pořadu "Den podle Barbory Tachecí" komentoval možnosti prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením.  Dostupné v audioarchivu Českého rozhlasu Plus. Číst více...

9. 4. 2017

www.lidovky.cz 6.3.2017 Za Unii daňových poplatníků Ondřej Lichnovský pro portál www.lidovky.cz  komentoval aktuální problematiku potírání daňových podvodů finanční správou. Dostupné rovněž online Číst více...

9. 4. 2017

Prima TV, 6.3.2017 David Hubal pro zprávy TV Prima komentoval problematiku pokut za kontrolní hlášení.  Číst více...

9. 4. 2017

Lidové noviny, 6.3.2017 Za Unii daňových poplatníků Ondřej Lichnovský pro Lidové noviny komentoval aktuální problematiku potírání daňových podvodů finanční správou. Dostupné rovněž online Číst více...

27. 2. 2017

Ministerstvo financí vzkazuje Ústavnímu soudu Daním nerozumíte, kontrolní hlášení obstojí i po vašem zásahu Praha, 27. února 2017 - Ústavní soud dne 6. 12. 2016 zrušil stěžejní část právní úpravy kontrolního hlášení (§ 101d odstavec 1 zákona o DPH). Stane se tak s účinností k 31. 12. 2017. K odložení účinnosti došlo z důvodu, aby byl čas přijmout ústavně dostačující právní úpravu, jelikož dle Ústavního soudu:[1] „okamžitým zrušením tohoto ustanovení by ztratila smysl celá právní úprava“. Nyní se však k celé věci vyjádřilo Ministerstvo financí:[2] „Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“ Ministerstvo tak uvedlo v tiskové zprávě ze dne 15. 2. 2017, nazvané jako „Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé“. Ten přístup byl zvolen navzdory tomu, že byl ještě před pár dny Alenou Schillerovou považován za „trošku jako hozenou rukavici Ústavnímu soudu“.[3] Ministerstvo zpochybňuje závěry Ústavního... Číst více...

19. 12. 2016

Ústavní soud dal zapravdu námitkám UDP ČR Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásil nález, kterým shledal protiústavními některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnost plátců DPH podávat finanční správě pravidelná kontrolní hlášení. Proto zrušil jádro stávající úpravy kontrolního hlášení jako celku, a to k 31. prosinci 2017 tak, aby zákonodárce měl dostatek času přijmout takovou úpravu, která z hlediska ústavnosti obstojí. To však může být velmi komplikované z důvodu nadcházejících voleb. Nadto se z této povinnosti zcela jistě stane politicky exponované téma. Ten, kdo pro tento zákon zvedne ruku, patrně ztratí přízeň voličů z řad podnikatelů. Je tak možné, že zákonodárce ani novou právní úpravu přijmout nestihne a můžeme se tak dočkat další nepřehledné až chaotické situace v oblasti daňového práva, neboť zákon by sice stanovil povinnost podat kontrolní hlášení, ale vůbec by nestanovil, co je plátce povinen v něm uvést. Důvodem, pro který byla stávající úprava shledána protiústavní, je... Číst více...

14. 12. 2016

Dne 19. 12. 2016 plénum Ústavního soudu vyhlásilo nález ve věci neústavnosti právní úpravy kontrolního hlášení. Ohledně podrobností Unie odkazuje na svou tiskovou zprávu. Číst více...

14. 12. 2016

Postoj úředníků narušuje důvěru veřejnosti v autoritu soudu Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje na znepokojivé excesy Finanční správy. Dosud jsme byli svědky nahrazování moci zákonodárné rozhodnutími úředníků, kteří si bez zákonného zmocnění prostřednictvím metodik vytvářeli vlastní obecně závazná pravidla v oblasti kontrolního hlášení a EET. Nyní se však množí případy, kdy ze strany Finanční správy dochází k opakovanému nerespektování obecných závěrů a výkladů pramenících z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Výkonná moc se prostřednictvím Finanční správy stále více vymyká kontrole a uzurpuje si práva, která v právním státě přísluší zásadně moci zákonodárné a současně odmítá respektovat výroky moci soudní. „V poslední době jsme zaznamenali hned dva případy, kdy Finanční správa odmítla akceptovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v daňovém sporu,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků ČR Ondřej Lichnovský. „První takový exces se týká úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Druhým pak je nedávný případ, kdy Nejvyšší správní soud rozhodoval o okamžiku uplatnění plné moci u správce daně.... Číst více...