Stanoviska a informace

Zobrazeno 131-140 z 158 záznamů.

7. 10. 2016

Generální finanční ředitelství z EET vyjmulo stánky nabízející rychlé občerstvení Unie daňových poplatníků ČR je při zavádění elektronické evidence služeb (EET) překvapena nerovností povinností podnikatelů v rámci jednoho oboru podnikání. V první fázi zavádění EET, tedy od 1. prosince 2016, jsou povinni podle zákona č. 112/2016 Sb.,    o evidenci tržeb, evidovat tržby všichni podnikatelé v rámci oborů podle klasifikace NACE[1] pod kódy 55 (ubytování) a 56 (stravování a pohostinství). Pod kódem 56 (stravování a pohostinství)     v klasifikaci NACE (http://www.nace.cz/nace/56-stravovani-a-pohostinstvi/) se uvádí, že "Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli.". Stánky nabízející rychlé občerstvení se do března 2018 EET netýká Přesto Generální finanční ředitelství ve své metodice a na stránkách http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby tvrdí, že o stravovací službu v rámci kódu NACE 56 se nejedná, je-li... Číst více...

2. 9. 2016

V souvislosti s dnešním návrhem na snížení DPH na pivo na 15 % upozorňuje Unie daňových poplatníků ČR na podezřelou argumentaci Ministerstva financí v případě prvního pokusu o snížení této daňové sazby. V únoru letošního roku vláda projednávala obdobný návrh na snížení sazby z 21 na 10 %. V této souvislosti si Unie daňových poplatníků vyžádala na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím metodiku výpočtu čísel, které Ministerstvo financí používalo při své argumentaci. Musíme konstatovat, že v odpovědi ministerstva Unii daňových poplatníků ČR jsou hluboké rozpory. Ministerstvo ve výpočtech mnohonásobně podhodnotilo podíl točeného piva Informace o návrhu na snížení DPH u čepovaného piva na 10 % byla v únoru mnohokráte doprovázena informací o tom, že to státní kasu bude stát 160 milionů korun. Asi nejvýstižněji zazněla v rozhovoru s Alenou Schillerovou v Lidových novinách 17. února 2016:[1] Otázka: Když ministr financí Andrej Babiš oznámil v televizi, že jeho úřad navrhne snížení DPH u čepovaného... Číst více...

21. 7. 2016

Chybějící vyhláška o náhradách nákladů právního zastoupení ohrožuje právo na spravedlivý proces i v případech daňových sporů Ve středu 15. června 2016 publikoval Ústavní soud pod spisovou značkou IV. ÚS 529/16 svůj nález, ve kterém konstatuje, že v současnosti chybějící pravidla pro náhradu nákladů na právní zastoupení mohou porušit ústavně zaručené právo občanů na spravedlivý proces. Obrana u soudu je finančně náročná, vysouzené finanční náhrady mizivé „Setkáváme se v praxi s tím, že v případech některých daňových sporů neumožňuje současná situace našim klientům se soudně bránit,“ potvrzuje neudržitelný stav předseda Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Daňový poplatník nese v případě oprávněného uplatňování práva břemeno složitého dokazování a často až statisícových nákladů na právní zastoupení. V případě vítězství ve sporu mu ale soud přisoudí jako náhradu jen zlomek vynaložených financí. Nelze se proto divit, že finanční správa rozhoduje v daňových sporech velice agresivně, když riziko soudní prohry je spojeno s jen zanedbatelnou... Číst více...

4. 7. 2016

Pražský deník, 17. 2. 2016, strana 10                Unie daňových poplatníků se zde vyjadřuje k problematice způsobu podání kontrolního hlášení k DPH.     „Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi." Vyšlo rovněž online. Číst více...

4. 7. 2016

FINMAG, 16. 5. 2016 Člen Unie daňových poplatníků David Hubal se zamýšlí nad motivací pro odchody do daňových rájů.      http://finmag.penize.cz/ekonomika/311417-cesta-z-pekla-do-danoveho-raje Číst více...

14. 6. 2016

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje všechny podnikatele a firmy, kterým byla v minulých týdnech vyměřena pokuta za to, že podání učinili jinak, než datovou  schránkou či skrze web www.daneelektronicky.cz, na několik závažných skutečností. Daňový řád společně se zákonem o DPH již několik let v mnoha případech ukládají podnikatelům povinnost komunikovat s Finanční správou výhradně elektronicky. Pro tento účel si podnikatelé mohou vybrat toliko mezi datovou schránkou či formuláři EPO (Elektronické podání pro daňovou správu). Finanční správy však zcela ignoruje možnost podání e-mailem s elektronickým podpisem. Tento způsob komunikace přitom Finanční správě přikazuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., dle které tato musí komunikovat skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Za tuto přitom vyhláška výslovně označuje adresu elektronické pošty, tedy e-mailovou adresu. Až doposud se jednalo „pouze“ o legislativní zmetek, který podnikatelům znepříjemňoval život. Nyní ale prohřešky v této oblasti začaly být systematicky sankcionovány. „Není možné pokutovat kohokoli za nedodržení povinnosti, jejíž splnění je... Číst více...

3. 6. 2016

V minulých dnech oznámil největší český online obchod Alza.cz, že odchází ze srovnávače cen Heuréka. Jako jeden z hlavních důvodů tohoto kroku uvedla firma obavy z toho, že informace, které Heuréka požaduje, použije její majitel proti obchodu Alza.cz. Nežli nést riziko de facto průběžného informování konkurence o své obchodní strategii, rozhodla se firma raději spolupráci ukončit. Tento krok ukazuje, jak ohromnou cenu mají v současné ekonomice relevantní data, především ta systematicky, dlouhodobě a ve velkém měřítku shromažďovaná. „Je to spor, který veřejnosti ukazuje cenu dat a tím pádem i neúměrnou míru rizika, které s sebou nesou takové projekty, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků České republiky JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Finanční správa průběžně získává díky kontrolnímu hlášení podrobné a aktuální informace o fakturaci téměř půl milionu firem a podnikatelů. Takto rozsáhlý, strukturovaný a zcela aktuální dataset má pro kterýkoliv významnější podnikatelský subjekt operující na českém... Číst více...

1. 6. 2016

Ve středu 25. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila odborná konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, na jejíž organizaci se vedle Právnické fakulty MU v Brně podílela i Unie daňových poplatníků. Vystoupila zde řada zajímavých řečníků, kteří představili svůj pohled na současnou právní praxi, se kterou se dnes daňoví poradci a advokáti setkávají.  Se svými příspěvky vystoupili  soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva      a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO. Své příspěvky zde přednesli i členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Konference byla první podobnou příležitostí pro výměnu pohledů a zkušeností, kterou Unie daňových poplatníků ČR zorganizovala. „Jednou z důležitých součástí naší činnosti je... Číst více...

24. 5. 2016

Dne 25. května 2016 pořádá Unie daňových poplatníků ČR v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity konferenci na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových.  Vystoupí zde soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO.  Své příspěvky dále přednesou členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Číst více...