Stanoviska a informace

Zobrazeno 181-190 z 205 záznamů.

4. 7. 2016

Pražský deník, 17. 2. 2016, strana 10                Unie daňových poplatníků se zde vyjadřuje k problematice způsobu podání kontrolního hlášení k DPH.     „Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi." Vyšlo rovněž online. Číst více...

4. 7. 2016

FINMAG, 16. 5. 2016 Člen Unie daňových poplatníků David Hubal se zamýšlí nad motivací pro odchody do daňových rájů.      http://finmag.penize.cz/ekonomika/311417-cesta-z-pekla-do-danoveho-raje Číst více...

14. 6. 2016

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje všechny podnikatele a firmy, kterým byla v minulých týdnech vyměřena pokuta za to, že podání učinili jinak, než datovou  schránkou či skrze web www.daneelektronicky.cz, na několik závažných skutečností. Daňový řád společně se zákonem o DPH již několik let v mnoha případech ukládají podnikatelům povinnost komunikovat s Finanční správou výhradně elektronicky. Pro tento účel si podnikatelé mohou vybrat toliko mezi datovou schránkou či formuláři EPO (Elektronické podání pro daňovou správu). Finanční správy však zcela ignoruje možnost podání e-mailem s elektronickým podpisem. Tento způsob komunikace přitom Finanční správě přikazuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., dle které tato musí komunikovat skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Za tuto přitom vyhláška výslovně označuje adresu elektronické pošty, tedy e-mailovou adresu. Až doposud se jednalo „pouze“ o legislativní zmetek, který podnikatelům znepříjemňoval život. Nyní ale prohřešky v této oblasti začaly být systematicky sankcionovány. „Není možné pokutovat kohokoli za nedodržení povinnosti, jejíž splnění je... Číst více...

3. 6. 2016

V minulých dnech oznámil největší český online obchod Alza.cz, že odchází ze srovnávače cen Heuréka. Jako jeden z hlavních důvodů tohoto kroku uvedla firma obavy z toho, že informace, které Heuréka požaduje, použije její majitel proti obchodu Alza.cz. Nežli nést riziko de facto průběžného informování konkurence o své obchodní strategii, rozhodla se firma raději spolupráci ukončit. Tento krok ukazuje, jak ohromnou cenu mají v současné ekonomice relevantní data, především ta systematicky, dlouhodobě a ve velkém měřítku shromažďovaná. „Je to spor, který veřejnosti ukazuje cenu dat a tím pádem i neúměrnou míru rizika, které s sebou nesou takové projekty, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků České republiky JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Finanční správa průběžně získává díky kontrolnímu hlášení podrobné a aktuální informace o fakturaci téměř půl milionu firem a podnikatelů. Takto rozsáhlý, strukturovaný a zcela aktuální dataset má pro kterýkoliv významnější podnikatelský subjekt operující na českém... Číst více...

1. 6. 2016

Ve středu 25. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila odborná konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, na jejíž organizaci se vedle Právnické fakulty MU v Brně podílela i Unie daňových poplatníků. Vystoupila zde řada zajímavých řečníků, kteří představili svůj pohled na současnou právní praxi, se kterou se dnes daňoví poradci a advokáti setkávají.  Se svými příspěvky vystoupili  soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva      a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO. Své příspěvky zde přednesli i členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Konference byla první podobnou příležitostí pro výměnu pohledů a zkušeností, kterou Unie daňových poplatníků ČR zorganizovala. „Jednou z důležitých součástí naší činnosti je... Číst více...

24. 5. 2016

Dne 25. května 2016 pořádá Unie daňových poplatníků ČR v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity konferenci na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových.  Vystoupí zde soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO.  Své příspěvky dále přednesou členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Číst více...

21. 4. 2016

Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců kontrolním hlášením je protizákonné 25. dubna 2016 budou kontrolní hlášení poprvé odevzdávat daňové subjekty, které daň z přidané hodnoty platí čtvrtletně, což jsou typicky osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti Unie daňových poplatníků znovu upozorňuje všechny advokáty a daňové poradce (kteří typicky platí DPH čtyřikrát ročně) na skutečnost, že mlčenlivost advokátů a daňových poradců o informacích souvisejících s jejich klienty je nedílnou součástí práva na právní pomoc a jako taková je chráněna článkem 37 Listiny základních práv a svobod. Obsahem kontrolního hlášení jsou přitom informace o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty (je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH). Toto je s povinností mlčenlivosti neslučitelné. „V rámci kontrolního hlášení označím poskytnutí služeb jen těm svým klientům, od kterých pro tento účel disponuji výslovným souhlasem, přičemž stejný postup bych doporučil všem advokátům a daňovým poradcům,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků JUDr. Ing.... Číst více...

19. 4. 2016

V souvislosti se skandálem, který vyvolala data odcizená panamské poradenské společnosti Mossack Fonseca, se po celém světě debatuje o roli firem zakládaných v daňových rájích, o etičnosti či dokonce legálnosti tohoto způsobu podnikání a také obecně o férovosti daňových systémů. V České republice jsme ale zatím bohužel neslyšeli realistické návrhy, které by současnou situaci byly schopny vyřešit. Podle odhadu analytického centra Glopolis přichází v důsledku odlivu peněz do daňových rájů Česká republika ročně o daňové inkaso ve výši 57 miliard korun. Podle údajů Finanční správy doměřily loni české úřady loni při kontrolách zaměřených na daňové ráje daň z příjmu ve výši 50 milionů korun, tedy méně než tisícinu zmíněného odhadu. Represivní přístup je tedy zjevně neefektivní. Za jediný způsob, jak za této situace zamezit odlivu peněz z České republiky a tyto peníze řádně zdanit, považuje Unie daňových poplatníků pragmatický přístup a kroky, které budou řešit příčiny současného stavu, nikoliv jeho symptomy: Snížení daňové zátěže, především daně z příjmu právnických osob by... Číst více...

9. 3. 2016

Jak 9. 3. 2016 informují Hospodářské noviny, stát se snaží zrychlit a zlevnit proces založení společnosti, aby se podpořilo podnikání. Finanční správa se však vydala opačným směrem, když podnikání komplikuje všemožnými způsoby s odůvodněním, že tím bojuje proti podvodům na DPH. Příkladmo registrace k DPH jsou neúměrně a často i nezákonně protahovány. Přitom z hlediska konkurence, podnikat bez registrace k DPH dnes již v mnoha oborech v podstatě nelze. Pokud však sama finanční správa přiznává, že poctivých podnikatelů je drtivá většina, pak lze pro její postupy nalézt opodstatnění jen stěží. Finanční správa má dostatek způsobů, jak s podvody bojovat adresně. Proto opatření, která dopadají zejména na poctivé, a která podvodníci stejně obejdou, nelze tolerovat. Jejich jediným důsledkem je totiž ztěžování podnikání pro ty poctivé, což jde přímo proti vládním opatřením majícím naopak za cíl podnikání podporovat. Číst více...