Stanoviska a informace

Zobrazeno 71-80 z 204 záznamů.

19. 11. 2018

21.9.2018    e15.cz K zajišťovacím příkazům se vyjádřil Ondřej Moravec. Celý rozhovor zde. Číst více...

19. 11. 2018

20.9.2018    echo24.cz Zatímco spisy s obviněním proti podnikatelům nebo firmám mají často tisíce stran a jejich příprava se protahuje někdy na déle než rok, dostanou obvinění na svou obhajobu pouhých 15 dnů. Žádosti o prodloužení lhůty finanční správa odmítá, ačkoliv to zákon umožňuje. Podle Davida Hubala je za tím snaha zbavit účastníka řízení obrany tím, že OFŘ záměrně vytváří časovou tíseň. Také Ondřej Lichnovský upozornil, že se kvůli možnosti prodloužit lhůtu dokonce měnil zákon. Celý článek k přečtení zde. Číst více...

19. 11. 2018

17.9.2018    echo24.cz Daňová novela, která v květnu prošla parlamentem, umožňuje správci daně získávat od bank a dalších povinných subjektů podrobné informace o jejich klientech. Novela nejen zlepšuje informační pozici finanční správy v boji proti daňovým podvodům, zároveň ale nabízí možnost obrany poctivých plátců daní při podezření z účasti na podvodu. Ondřej Lichnovský uvedl, že právo na získání informací od bank se může stát užitečným nástrojem pro obranu poctivého daňového subjektu proti správci daně, který by jej neprávem podezíral z účasti na daňovém podvodu. Daňový subjekt může ve svém řízení požadovat, aby správce daně obstaral tyto bankovní informace o ostatních článcích obchodního řetězce. Více zde. Číst více...

18. 10. 2018

16.9.2018 echo24.cz Finanční správa zajišťovacími příkazy zlikvidovala společnost LIJA, která díky tomu skončila v insolvenci. Nejvyšší správní soud pak po třech letech zajišťovací příkazy zrušil a dal za pravdu jejímu majiteli. Finanční správa zatím neodpověděla na otázku, jestli bude po svých úřednících požadovat zplacení náhrady nákladů řízení. K tomu se vyjádřil Ondřej Lichnovský s tím, že celá situace nemá jiné řešení, než po skutečných vinících důsledně vyžadovat plnění náhrady škody do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku. Plné znění článku najdete zde. Číst více...

18. 10. 2018

14.9.2018 podnikatel.cz Krajský soud v Ostravě v rámci případu prominutí pokuty u kontrolního hlášení opět finanční správě připomněl, že se primárně musí řídit zákonem a ne metodikou. Uplatnění metodického pokynu finančním úřadem komentoval Ondřej Lichnovský. Celý článek k přečtení zde. Číst více...

18. 10. 2018

13.9.2018 echo24.cz Firma skončila v insolvenci kvůli neoprávněně podanému zajišťovacímu příkazu. Nejvyšší správní soud zajišťovací příkaz zrušil. Ponesou odpovědnost úředníci z finanční správy? Připad komentoval Ondřej Lichnovský. Více zde. Číst více...

18. 10. 2018

7.9.2018 podnikatel.cz Počet vydaných zajišťovacích příkazů se oproti předchozím dvěma rokům letos skoro o čtvrtinu snížil. Ondřej Lichnovský uvedl, že po zásazích Nejvyššího správního soudu se situace se zajišťovacími příkazy celkem stabilizovala. Celý článek zde. Číst více...

17. 10. 2018

28.8.2018   echo24.cz Obhájit reklamu před finančním úřadem je pravé daňové peklo. Pro echo24 v kontextu monstrózní reklamy na Čapím hnízdu komentoval David Hubal. Viz online. Číst více...

17. 10. 2018

27.8.2018  echo24.cz Finanční správa postupovala ve věci novomanželských výzev v rozporu se zákonem. Pro echo24 komentoval David Hubal. Více zde. Číst více...

17. 10. 2018

23.8.2018 ceska-justice.cz Ondřej Lichnovský vyhrál soudní spor s finanční správou. Dle Krajského soudu v Ostravě finanční správa nepromíjí pokuty za kontrolní hlášení v takovém rozsahu, jak jí přikazuje zákon. Celý článek najdete zde. Číst více...