Stanoviska a informace

Zobrazeno 81-87 z 87 záznamů.

8. 2. 2016

  Finanční správa zavedla tzv. kontrolní hlášení, kdy každý plátce DPH (tedy skoro každý podnikatel) musí elektronicky hlásit finanční správě údaje za kolik (základ daně a sazbu daně) a od koho (unikátní daňové identifikační číslo) služby nebo zboží pořídil a zároveň za kolik a komu služby či zboží dodal. Finanční správa tak bude mít k dispozici popis ekonomických toků v celém národním hospodářství. Analytické programy pak velmi snadno z dodaných dat dokáží nalézt vzájemné vazby jednotlivých subjektů, identifikovat dodavatele i odběratele jednotlivých subjektů, nalézt klíčové subjekty v jednotlivých oborech a podobně. Analytických algoritmů nad takovým množstvím dat lze jistě nalézt nespočet a informace, které tato „big data“ skrývají, jsou neuvěřitelně cenné. Prevence podvodů na DPH? Pouhá iluze. Finanční správa tento zásadní průlom do informační autonomie soukromých subjektů obhajuje společenskou potřebou zabránit podvodům na DPH. Přitom se vytváří dojem, že kontrolní hlášení zamezí již samotnému vzniku podvodů. To však není pravdou - kontrolní hlášení pouze poskytne informace k tomu,... Číst více...

8. 2. 2016

  Kontrolní hlášení, které od tohoto roku musejí odevzdávat všichni plátci DPH, nelze podle Unie daňových poplatníků podat v souladu s českými právními předpisy. Zapsaný spolek upozorňuje na to, že Ministerstvo financí nesprávně vychází z předpokladu, že kontrolní hlášení je nutno podat pouze přes webové rozhraní či datovou schránku. Zákon o DPH pro tento účel požaduje, aby k podání došlo skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Podle obecné české právní úpravy, kterou má na starosti Ministerstvo vnitra, je ale elektronickou adresou podatelny již od prvopočátku zásadně e-mail. Tento způsob komunikace však již finanční správa opustila před mnoha lety. Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je tak legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi. „Elektronická komunikace se všemi úřady je v českém právním řádu obecně upravena zákonem o archívnictví a spisové službě, přesněji navazující vyhláškou Ministerstva vnitra číslo 259/2012 Sb. V ní je jasně uvedeno, že za adresu elektronické podatelny se považuje adresa elektronické pošty, tedy e-mailová adresa,“ vysvětluje předseda Unie... Číst více...

8. 2. 2016

Hospodářské noviny uveřejnily dne 8. 2. 2016 komentář Jakuba Horáka pojednávající o tom, jakými strastmi musel projít při registraci k DPH. Komentář tak poukazuje na aktuální nešvar finanční správy, která v rámci registrace požaduje absolutní svléknutí do naha každého žadatele. Nutno říci, že za takovýto postup si finanční správa zasluhuje hned dvojí pokárání. Jednak za to, že překračuje hranice stejně tak, jako je kdysi překračovalo Lotyšsko, což se neobešlo bez dohry (ostudy) u Soudního dvora EU. Druhé pokárání má pak finanční správa za to, že nedokáže vysvětlit, proč je tak drastické opatřené nutné. Jedná se však o dlouhodobé informační selhání finanční správy, která je u všeho, co souvisí s podvody na DPH, skoupá na slovo. Jediná informace je tak z úst ministra, a to ve stylu, „to sú ty karusely“.  Číst více...

3. 2. 2016

Dne 3. 2. vláda schválila zavedení centrálního registru účtů. Velký bratr je tak zase o kousek silnější. Pod závojem boje proti daňovým únikům, terorismu a kdejakému jinému strašáku, tak byla práva nás všech zase o něco zkrácena. Pakliže by tento registr byl skutečně s to zamezit tomu, s čím se snaží bojovat, pak bychom tomuto tleskali. Avšak ruku na srdce, opatření dopadne jen na ty slušné. Ti budou nuceni o sobě poskytovat zase o něco více dat, než by bylo zdrávo. A podvodníci? Ti už dávno mají založené účty mimo Českou republiku, kdy peníze se na českých útech nanejvýš "ohřejí" jen na moment. A má-li někdo všech pět pohromadě, pak bude tento trend zakládání účtů v zahraničí následovat nezávisle na tom, jak čisté budou jeho úmysly. Je tak otázkou, zda se skutečně jedná o boj s podvody, či o podporu německo-rakousko-slovenského bankovnictví, které čeká nárůst českých zákazníků.  Číst více...

29. 1. 2016

Novinky dne 29. 1. 2016 informují o tom, že Ministerstvo financí plánuje zavést sazbu 10% na čepované pivo v restauracích. Čepované pivo tak bude v zákoně po boku věcí, jakými jsou např. kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, bezlepkové suroviny, tištěné knihy. Ministerstvo má v plánu zvýhodnit čepované pivo stejně tak, jako věci, které požívají pohledem DPH té největší ochrany. To za situace, kdy Ministerstvo zdravotnictví považuje spotřebu piva u nás za tak nevhodnou, že po restauracích požaduje podávání jinych nealkoholických nápojů za nižší cenu, než kolik činí cena čepovaného piva. Dojde-li přitom k přeřazení čepovaného poiva do druhé snížené sazby, bude čepované pivo mezi alkoholickými nápoji zvýhodňováno bez racionálního opodstatnění, což do budoucna může značit nepřípustnou diskriminační praktiku.      Číst více...

19. 1. 2016

Hospodářské noviny dne 19. 1. 2016 informují o plánu ministra Babiše zavést plošnou reverse charge v ČR. To na zkoušku tak, aby ukázal životaschopnost tohoto způsobu potírání podvodů na DPH. Tato myšlenka není nijak nová, kdy se již v minulosti podrobně evropské orgány zabývaly. A zabývaly se jí podrobně, v důsledku čehož tento způsob boje napovažují za vhodný z důvodu, že se jedná o vytloukání klínu klínem. Zavedení reverse charge otevírá dveře zcela novému typu podvodů, který může nabýt stejně katastrofálních rozměrů, jako nynější podvody na DPH. Tento typ podvodů je založen na tom, že dražší zboží a služby budou ze strany koncových spotřebitelů fiktivně nakupovány na třetí subjekt registrovaný k DPH. Prodejci pak vznikne povinnost tento prodej od DPH osvobodit, v důsledku čehož koncový spotřebitel získá kýžený statek bez DPH. Vymaní se tak z této daně, z které dosud nebylo v úniku, v čemž právě genialita této daně spočívala. Zavedení reverse charge... Číst více...

15. 1. 2016

Hospodářské noviny dne 15. 1. 2016 informují o dalším problému se správou daní. Ministerstvo financí přiznává, že nedokáže odhalovat a kontrolovat podvody u daňových bonusů na dítě. Přitom volí stejný způsob řešení, jak je již dlouhou dobu zvyklé. Jedná-li se o věc výhodnou pro daňové subjekty, pak ji zruší tak, jak se nyní plánuje u bonusu na dítě. Jedná-li se o věc nezbytnou, pak se přesouvá kontrola a odpovědnost na poplatníky, kdy exemplárním příkladem je v tomto problematika podvodů na DPH. Nezbývá tak, než se ptát, jak dlouho tento krajně nevhodný způsob řešení bude ministerstvo ještě používat? Kdy namísto rušení a zavádění dalších opatření, která jen nutí poplatníky poskytovat finanční správě další a další informace, začně využívat stávající a dostatečné možnosti kontroly? Více na http://archiv.ihned.cz/c1-65094450-stat-zvazuje-zruseni-danovych-ulev-na-deti-podvadi-se-s-nimi-zmenit-se-muzou-v-socialni-davku Číst více...