Tisková zpráva: Znepokojení nad dosavadním výsledkem vyšetřování reklamy na Čapím hnízdě

30. 6. 2022

Podle zpráv z médií ze dne 27. června 2022 Policie ČR odložila vyšetřování podezřelé reklamy na farmě Čapí hnízdo.

Unie daňových poplatníků ČR je postupem Policie ČR znepokojena. Z dosavadních postupů finanční správy i orgánů činných v trestním řízení (informace z médií i zkušenosti profesionálů z oboru) vyplývá, že jakékoli podezřelé okolnosti v souvislosti se zadáváním reklamy jsou již dlouhá léta podrobovány velmi přísnému přezkumu. V případě pochybností o tom, zda v souvislosti s reklamou nedošlo k daňovému úniku, jsou subjektům s podezřelou reklamou doměřovány příslušné daňové povinnosti a postup bývá obvykle přezkoumán i trestními soudy. Jedná se přitom o případy s finančními objemy řádově nižšími, než reklama na Čapím hnízdě realizovaná v rozsahu 65 až 71 milionů Kč ročně (celkem cca 300 milionů Kč). Zveřejněné okolnosti tohoto případu (rekapitulace níže pod tiskovou zprávou) přitom silné pochybnosti o tom, zda nedošlo ke zneužití reklamy k neoprávněnému snižování daňových povinností, nesporně vyvolávají.

Rovnost před zákonem je jedním ze základních pilířů právního státu, za nějž se Česká republika prohlašuje v čl. 1 Ústavy. Jestliže je podle zavedené praxe finanční správy i orgánů činných v trestním řízení každá pochybnost ohledně korektnosti zadané reklamy důsledně prověřována a podrobována sankčním opatřením (doměření daně či trestní sankce v rámci trestního řízení), pak při zohlednění veřejně dostupných informací odložení vyšetřování policejním orgánem bez jakéhokoli vysvětlení otřásá důvěrou občanů v rovnost před zákonem, a tedy i důvěrou v právní stát. Nelze se ubránit dojmu, že v tomto státě mají některé osoby podezřelé ze spáchání daňové trestné činnosti prominentní postavení. A to je v právním státě absolutně nepřípustné.

Unie daňových poplatníků ČR proto apeluje na dozorující státní zastupitelství, aby při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí policejního orgánu v mezích svých pravomocí zohlednilo význam zásad rovnosti před zákonem a veřejné důvěry v nezávislý a nestranný výkon státní moci, které patří mezi pilíře právního státu a aby konečné stanovisko orgánů činných v trestním řízení při respektování zákonné povinnosti mlčenlivosti, transparentně vysvětlilo veřejnosti.

Celou tiskovou zprávu je možno stáhnout zde. Odpověď správce daně na žádost o informaci o provedených kontrolách na základě podnětu německého finančního úřadu lze nalézt zde.